Home 2017-03-24T13:48:19+00:00

Nieuws VVD Regio Zuid

Het bestuur van de VVD Regio Zuid heeft Kees Bierens voorgedragen als VVD-lijsttrekker in Zeeland voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. […]

Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving. Bijdrage Nicole Heerkens, Statenvergadering 29 juni 2018

De VVD ziet het liefst zo min mogelijk procedures, die veel tijd en geld verslinden. Een focus op heldere werkbare regels. Dit zien wij terug in de kadernota. Dus of wij kunnen instemmen met de [...]

Jaarstukken 2017 en Voorjaarsnota 2018. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 8 juni 2018

Voorzitter, collega’s, toehoorders, Ik begin met de voorjaarsnota 2018, die alweer de laatste in deze bestuursperiode is. Deze voorjaarsnota valt, om het maar op Zeeuwse wijze uit te drukken, niet tegen. […]

Rapport #Hoedan? van de commissie Externe Spiegeling Zeeland. Bijdrage Tobias van Gent, Statenvergadering 6 april 2018

Het goede nieuws van het rapport Hoedan? is dat de patiënt er minder erg aan toe is dan vaak verondersteld wordt. Van een Zeeuwse Ziekte, doordat Zeeuwse overheden niet samenwerken maar elkaar alleen tegenwerken, zou [...]

Financiën Westerschelde Ferry B.V. Bijdrage Hans van Geesbergen Statenvergadering 6 april 2018

Gedeputeerde Staten vragen ons om in te stemmen met een eenmalige bijdrage in de vorm van een agiostorting van ruim 900.000 euro waarmee het negatief eigen vermogen van de Westerschelde Ferry BV wordt opgepimpt. Bij [...]

Statenvoorstel Provinciale Opcenten. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 6 april 2018

Wijziging verordening Provinciale Opcenten. Het door het IPO-bestuur overgenomen advies van de commissie Jansen tot herstel van de weeffout in […]