Home 2017-03-24T13:48:19+00:00

Jaarstukken 2016 en Zomernota 2017. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 7 juli 2017

Thermphos is de rode draad, of beter gezegd de zwarte draad, die door de jaarstukken 2016 en de zomernota 2017 loopt. De beheers- en operationele kosten voor het passief veiligstellen van het Thermphos-terrein in deze [...]

Verbod varend ontgassen. Bijdrage Rene Ruissen, Statenvergadering 9 juni 2017

Of het in de buitenlucht ontgassen van restladingendampen uit binnenvaartschepen moet worden beëindigd, is voor de VVD-fractie geen vraag. Het op die manier ontgassen moet worden beëindigd. Op de Nederlandse wateren en ook daarbuiten. [...]

Verkoop DELTA NETWERKGROEP AAN STEDIN. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 9 juni 2017

Voor ons ligt het voornemen van Gedeputeerde Staten om op 12 juni a.s. in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PZEM N.V. goedkeuring te verlenen aan de verkoop van de DELTA Netwerkgroep aan de Stedin [...]

Extra krediet voor beheer- en operationele kosten Thermphos. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 9 juni 2017

Opnieuw een voorstel voor extra krediet t.b.v. Van Citters Beheer voor beheers- en operationele kosten voor het passief veilig stellen van het Thermphos-terrein. Ditmaal een bedrag van € 4,5 miljoen ten laste van de algemene [...]

Plan van Aanpak Thermphos. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 21 april 2017

Om maar met de deur in huis te vallen: het voorstel van gedeputeerde staten, naar aanleiding van het (vrijwel letterlijk om vijf voor twaalf) van Van Citters Beheer B.V. (VCB) ontvangen Plan van Aanpak voor [...]

Duurzame ontwikkeling pluimveehouderij. Bijdrage Nicole Heerkens, Statenvergadering 17 maart 2017

Voor ons ligt het voorstel om planologische ruimte te bieden aan de pluimveesector in Zeeland. De ZLTO en de Dierenbescherming hebben daar om verzocht. […]