Home 2017-03-24T13:48:19+00:00

Begroting 2018, Najaarsnota 2017. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 10 november 2017

Begroting 2018, najaarsnota, 3e ronde Programmering Investeringsagenda, dekkingsvoorstel bijdrage Thermphos n.a.v. Rapport Samson en mid-term-review collegeprogramma “Krachten Bundelen” […]

Aandeelhoudersstrategie PZEM. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 3 november 2017

Het formuleren van een aandeelhoudersstrategie PZEM, met een actieve rol van de aandeelhouders, is een logische stap na de ontmanteling van DELTA N.V. […]

Advies Commissie Samsom onderzoek sanering Thermphos. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 3 november 2017

“Saneren doe je samen” luidt de titel van het Onderzoeksrapport met aanbevelingen van de commissie Samsom. […]

Zeeland ondertekent als eerste provincie Kustvisie

Een veilig Zeeland, met mooie stranden, een beschermde natuur én een gevarieerd recreatieaanbod. Dát zijn de drie opgaven die centraal staan in de Zeeuwse Kustvisie. Met de ondertekening maandag 9 oktober van het convenant voor [...]

Jaarstukken 2016 en Zomernota 2017. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 7 juli 2017

Thermphos is de rode draad, of beter gezegd de zwarte draad, die door de jaarstukken 2016 en de zomernota 2017 loopt. De beheers- en operationele kosten voor het passief veiligstellen van het Thermphos-terrein in deze [...]

Verbod varend ontgassen. Bijdrage Rene Ruissen, Statenvergadering 9 juni 2017

Of het in de buitenlucht ontgassen van restladingendampen uit binnenvaartschepen moet worden beëindigd, is voor de VVD-fractie geen vraag. Het op die manier ontgassen moet worden beëindigd. Op de Nederlandse wateren en ook daarbuiten. [...]