Home 2017-03-24T13:48:19+00:00

Rapport #Hoedan? van de commissie Externe Spiegeling Zeeland. Bijdrage Tobias van Gent, Statenvergadering 6 april 2018

Het goede nieuws van het rapport Hoedan? is dat de patiënt er minder erg aan toe is dan vaak verondersteld wordt. Van een Zeeuwse Ziekte, doordat Zeeuwse overheden niet samenwerken maar elkaar alleen tegenwerken, zou [...]

Financiën Westerschelde Ferry B.V. Bijdrage Hans van Geesbergen Statenvergadering 6 april 2018

Gedeputeerde Staten vragen ons om in te stemmen met een eenmalige bijdrage in de vorm van een agiostorting van ruim 900.000 euro waarmee het negatief eigen vermogen van de Westerschelde Ferry BV wordt opgepimpt. Bij [...]

Statenvoorstel Provinciale Opcenten. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 6 april 2018

Wijziging verordening Provinciale Opcenten. Het door het IPO-bestuur overgenomen advies van de commissie Jansen tot herstel van de weeffout in […]

Statenvoorstel Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland. Bijdrage Hans van Geesbergen, Statenvergadering 2 maart 2018

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, de VVD fractie werkt van harte mee aan het vaststellen van het Beheerkader infrastructuur. Het is een doorwrocht stuk en […]

Kadernota Omgevingsplan 2018. Bijdrage Rene Ruissen, Statenvergadering 2 februari 2018

Vandaag behandelen we de gewijzigde Kadernota voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2018, die na wijziging Kadernota Omgevingsplan 2018 is gaan heten. […]

Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018. Bijdrage Rene Ruissen, Statenvergadering 15 december 2017

De aanloop naar de nu besproken kadernota is niet geheel soepel verlopen. Er heeft zich een aantal misverstanden voorgedaan, met name ook tussen provincie en de Zeeuwse medeoverheden. We gingen een Provinciale Omgevingsvisie maken conform [...]