Statenvoorstel Economische Agenda 2017-2021

Bijdrage van Hans van Geesbergen n.a.v. statenvoorstel Economische Agenda d.d. 4-11-2016

Lees meer >>

Open Dag VVD-Statenfractie Zeeland 2016

Wat een succesvolle en nuttige dag! Op 25 juni bezochten meer dan 40 VVD- en niet-VVD-leden de open dag op de Abdij in Middelburg. We kwamen tijd te kort om over onderwerpen zoals de kustbebouwing, wegen, onderwijs en werkgelegenheid te discussiëren. Een extra reden om elkaar vaker te treffen voor discussies.

Lees meer >>

Integraal beleid voor provinciale deelnemingen is een stap voorwaarts, maar maatwerk blijft nodig

Bijdrage van Tobias van Gent n.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota verbonden partijen Zeeland 15 juli 2016  (I.v.m. zijn afwezigheid uitgesproken door Hans van Geesbergen)   Voorzitter, collega’s, dames en heren, Voorzitter, wij zijn zeer content dat de aanbeveling van de rekenkamer, om te komen tot toetsingskader voor het provinciale beleid ten aanzien van verbonden partijen, met deze nota wordt opgevolgd.

Lees meer >>

Stevig overschot van 9 miljoen, maar de financiële controle moet nog beter !

Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. Statenvoorstel Jaarstukken 2015 d.d. 03-06-2016   Voorzitter, Aan de orde zijn de jaarstukken 2015. De rekening over dat zeer turbulente jaar sluit overigens af met een stevig overschot van ruim € 9 miljoen.   Een niet nader te noemen fractievoorzitter sloot vorig jaar bij de behandeling van de jaarstukken zijn betoog als volgt af: “Hopelijk kan ik volgend jaar bij de behandeling van de jaarstukken een compliment namens mijn fractie uitdelen aan het college en de portefeuillehouder, voor de wijze waarop de goede voornemens die ook nu zijn geuit door het college in haar reactie op het accountantsverslag, vorm hebben gekregen.” De VVD-fractie heeft helaas moeten vaststellen dat het voor het maken van dat compliment nog te vroeg is.

Lees meer >>

Concept, ontwerp & creatie; Wigman Van Dijk