VVD Tweede Kamerleden onder de indruk van Zeeuwse bedrijven

“Prachtig om te zien dat Zeeuwse bedrijven door hun innovatieve bedrijfsvoering zo’n grote rol spelen op wereldniveau”, aldus Helma Lodders. Woensdag 1 maart stond voor VVD Tweede Kamerleden André Bosman en Helma Lodders in het teken van bedrijfsbezoeken aan Zeeland.

Lees meer >>

Brief aan de Zeeuwse VVD-leden

Hier leest u de brief aan de Zeeuwse VVD-leden namens André Bosman en Tobias van Gent. 

Lees meer >>

Thematische Netwerken

Opzet thematische netwerken Zeeland   Aanleiding Op 22 juni jl. is de Zeeuwse VVD opgericht. Dit maakt onderdeel uit van de nieuwe partijstructuur van de VVD. De nieuwe structuur is ook gericht op het aanbieden van open en toegankelijke netwerken. Zo kan er een brug tussen leden en kiezers worden geslagen. Dit vraagt op dit punt vanuit de statenfractie een andere manier van werken. Om als Zeeuwse Statenfractie invulling te geven aan de nieuwe structuur zullen wij thematische netwerken opzetten binnen de kerntaken van de provincie. De opzet van deze netwerken wordt in deze notitie toegelicht.   Landelijke thematische netwerk Landelijk zijn er verschillende thematische netwerken opgericht (o.a. seniorennetwerk, liberaal vrouwennetwerk). Deze netwerken worden ingesteld door het hoofdbestuur en hebben een formele status. Hierdoor ontstaat de bevoegdheid om als netwerk leden voor kieslijsten aan te dragen, amendementen op verkiezingsprogramma’s in te dienen en de mogelijkheid voor een financiële bijdrage vanuit […]

Lees meer >>

Zeeuwse Kustvisie

Op 10 februari werd in Provinciale Staten de concept-Zeeuwse Kustvisie besproken. Als VVD-fractie hebben we onze waardering voor het stuk uitgesproken. De partijen die samen de visie hebben ontwikkeld – waterschap, Zeeuwse kustgemeenten, provincie, natuurorganisaties en recreatiesector – zijn er in geslaagd een beeld te schetsen waarin de bestaande kernkwaliteiten van de Zeeuwse Kust mooi tot uiting komen. De visie laat een gebalanceerde samenhang zien van a) strand, duinen en badplaatsen; b) de natuurgebieden met hun bijzondere karakteristieke waarden; en c) het Zeeuwse agrarische achterland. De visie maakt duidelijk dat de Zeeuwse kust een toeristische topregio is, die de potentie heeft om nog verder versterkt te kunnen worden. Er wordt een keuze gemaakt voor kwaliteit, eerder dan voor kwantiteit.   In de visie wordt ook een ruimtelijke gebiedsindeling gekozen. Het gaat bijvoorbeeld om keuzes over waar (toeristische) voorzieningen kunnen worden gebouwd en waar niet. De visie laat zien dat de […]

Lees meer >>

Concept, ontwerp & creatie; Wigman Van Dijk