Home 2017-03-24T13:48:19+00:00

Provincie laat noodzaak verdubbeling Bernhardweg onderzoeken

Vlot en Veilig van Goes van Gent. Hier valt ook de verdubbeling van de Bernhardweg bij Nieuwdorp onder! […]

Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018. Bijdrage Rene Ruissen, statenvergadering 21 september 2018

Vandaag besluiten de Staten over het voorliggende Omgevingsplan 2018. Het is de opvolger van het Omgevingsplan 2012-2018 en de voorloper van de provinciale Omgevingsvisie. […]

Vragen VVD over renovatie Stationsbrug Middelburg na ontdekking Chroom VI

Naar aanleiding van de brief van GS op 11 september omtrent de renovatie van de Stationsbrug in Middelburg heeft de VVD Zeeland […]

Statenlid Tobias van Gent wordt vandaag beëdigd als lid van de Tweede Kamer!

De Tweede Kamer krijgt er een derde Zeeuw bij. […]

Oproep aan Zeeuwse moeders!

Je provincie heeft je nodig! Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten. Dat vindt VVD-Statenlid Nicole Heerkens. […]

Nieuws VVD Regio Zuid

Het bestuur van de VVD Regio Zuid heeft Kees Bierens voorgedragen als VVD-lijsttrekker in Zeeland voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. […]