Home 2017-03-24T13:48:19+00:00

Statenlid Tobias van Gent wordt vandaag beëdigd als lid van de Tweede Kamer!

De Tweede Kamer krijgt er een derde Zeeuw bij. […]

Oproep aan Zeeuwse moeders!

Je provincie heeft je nodig! Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten. Dat vindt VVD-Statenlid Nicole Heerkens. […]

Nieuws VVD Regio Zuid

Het bestuur van de VVD Regio Zuid heeft Kees Bierens voorgedragen als VVD-lijsttrekker in Zeeland voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. […]

Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving. Bijdrage Nicole Heerkens, Statenvergadering 29 juni 2018

De VVD ziet het liefst zo min mogelijk procedures, die veel tijd en geld verslinden. Een focus op heldere werkbare regels. Dit zien wij terug in de kadernota. Dus of wij kunnen instemmen met de [...]

Jaarstukken 2017 en Voorjaarsnota 2018. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 8 juni 2018

Voorzitter, collega’s, toehoorders, Ik begin met de voorjaarsnota 2018, die alweer de laatste in deze bestuursperiode is. Deze voorjaarsnota valt, om het maar op Zeeuwse wijze uit te drukken, niet tegen. […]

Rapport #Hoedan? van de commissie Externe Spiegeling Zeeland. Bijdrage Tobias van Gent, Statenvergadering 6 april 2018

Het goede nieuws van het rapport Hoedan? is dat de patiënt er minder erg aan toe is dan vaak verondersteld wordt. Van een Zeeuwse Ziekte, doordat Zeeuwse overheden niet samenwerken maar elkaar alleen tegenwerken, zou [...]