Home 2017-03-24T13:48:19+00:00

Plan van Aanpak Thermphos

Om maar met de deur in huis te vallen: het voorstel van gedeputeerde staten, naar aanleiding van het (vrijwel letterlijk om vijf voor twaalf) van Van Citters Beheer B.V. (VCB) ontvangen Plan van Aanpak voor [...]

Duurzame ontwikkeling pluimveehouderij

Voor ons ligt het voorstel om planologische ruimte te bieden aan de pluimveesector in Zeeland. De ZLTO en de Dierenbescherming hebben daar om verzocht. […]

Toetsing Grote Projecten

Twee jaar geleden kampte de provincie Zeeland met een ernstige bestuurscrisis waarop de Staten besloten een onderzoekscommissie in te stellen. De commissie met voorstellen komen hoe in de toekomst de sturing en controle over grote [...]

VVD Tweede Kamerleden onder de indruk van Zeeuwse bedrijven

“Prachtig om te zien dat Zeeuwse bedrijven door hun innovatieve bedrijfsvoering zo’n grote rol spelen op wereldniveau”, aldus Helma Lodders. Woensdag 1 maart stond voor VVD Tweede Kamerleden André Bosman en Helma Lodders in het [...]

Brief aan de Zeeuwse VVD-leden

Hier leest u de brief aan de Zeeuwse VVD-leden namens André Bosman en Tobias van Gent.  […]

Thematische Netwerken

Opzet thematische netwerken Zeeland   Aanleiding Op 22 juni jl. is de Zeeuwse VVD opgericht. Dit maakt onderdeel uit van de nieuwe partijstructuur van de VVD. De nieuwe structuur is ook gericht op het aanbieden [...]