Home 2017-03-24T13:48:19+00:00

Begroting 2019 en najaarsnota 2018. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 9 november 2018

In een jaar kan er veel veranderen ! “Roeien met de riemen die we hebben”, zo begon ik mijn bijdrage vorig jaar tijdens de behandeling van de begroting 2018 en de najaarsnota 2017. […]

Statenvoorstel Notities Netwerksturing. Bijdrage Hans van Geesbergen, Statenvergadering 26 oktober 2018

Eind vorig jaar hebben wij met elkaar van gedachten gewisseld over de handreiking netwerksturing en deze vastgesteld. We wisten wat we vaststelden, maar wat het daadwerkelijk zou betekenen voor het beleid, dat zou […]

Statenvoorstel ontwerp-Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022. Bijdrage Nicole Heerkens, statenvergadering 26 oktober 2018

Een zoektocht waar normaal bij de commissiebehandeling meer duidelijkheid zou ontstaan. Een zoektocht richting de Omgevingsvisie en vooruitlopend op de Omgevingswet. […]

Provincie laat noodzaak verdubbeling Bernhardweg onderzoeken

Vlot en Veilig van Goes van Gent. Hier valt ook de verdubbeling van de Bernhardweg bij Nieuwdorp onder! […]

Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018. Bijdrage Rene Ruissen, statenvergadering 21 september 2018

Vandaag besluiten de Staten over het voorliggende Omgevingsplan 2018. Het is de opvolger van het Omgevingsplan 2012-2018 en de voorloper van de provinciale Omgevingsvisie. […]

Vragen VVD over renovatie Stationsbrug Middelburg na ontdekking Chroom VI

Naar aanleiding van de brief van GS op 11 september omtrent de renovatie van de Stationsbrug in Middelburg heeft de VVD Zeeland […]