Home 2017-03-24T13:48:19+00:00

Statenvoorstel Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland. Bijdrage Hans van Geesbergen, Statenvergadering 2 maart 2018

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, de VVD fractie werkt van harte mee aan het vaststellen van het Beheerkader infrastructuur. Het is een doorwrocht stuk en […]

Kadernota Omgevingsplan 2018. Bijdrage Rene Ruissen, Statenvergadering 2 februari 2018

Vandaag behandelen we de gewijzigde Kadernota voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2018, die na wijziging Kadernota Omgevingsplan 2018 is gaan heten. […]

Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018. Bijdrage Rene Ruissen, Statenvergadering 15 december 2017

De aanloop naar de nu besproken kadernota is niet geheel soepel verlopen. Er heeft zich een aantal misverstanden voorgedaan, met name ook tussen provincie en de Zeeuwse medeoverheden. We gingen een Provinciale Omgevingsvisie maken conform [...]

Fusie Havenbedrijven Zeeland Seaports en GENT. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 1 december 2017

SAMENWERKING MET STAKEHOLDERS, ín het havengebied, ín en buiten Zeeland en mét andere havens, is de rode draad die door het Strategisch Masterplan Zeeland Seaports 2016-2022 loopt. […]

Begroting 2018, Najaarsnota 2017. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 10 november 2017

Begroting 2018, najaarsnota, 3e ronde Programmering Investeringsagenda, dekkingsvoorstel bijdrage Thermphos n.a.v. Rapport Samson en mid-term-review collegeprogramma “Krachten Bundelen” […]

Aandeelhoudersstrategie PZEM. Bijdrage Kees Bierens, Statenvergadering 3 november 2017

Het formuleren van een aandeelhoudersstrategie PZEM, met een actieve rol van de aandeelhouders, is een logische stap na de ontmanteling van DELTA N.V. […]