De VVD ziet de economische ontwikkeling vooral als een verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven. De overheid moet echter initiatieven van ondernemers wel faciliteren. Versterking van het ondernemingsklimaat is essentieel voor het behoud van bestaande bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid. De VVD ziet Economische Impuls Zeeland als een van de belangrijkste partners in dit streven en is dan ook van mening dat zijn werk gecontinueerd moet worden en waar nodig uitgebouwd kan worden.

North Sea Port

Marinierskazerne

Zeeuws midden- en kleinbedrijf

Recreatie en toerisme

Zeeuwse landbouw, visserij en aquacultuursector

Economische ontwikkelingen