Nu de Zeeuwse economie groeit en bloeit, vormt de krapte op de regionale arbeidsmarkt in toenemende mate een probleem. De VVD wil de aantrekkingskracht van Zeeland versterken door een langlopende, integrale imagocampagne te laten uitvoeren. Hiervoor dienen de werkgevers: overheden, instellingen en bedrijfsleven de handen ineen te slaan. Deze publiek- private samenwerking moet zijn beslag vinden in een Zeeuws marketingstrategie. De campagne moet het gunstige vestigings- en leefklimaat in Zeeland benadrukken. Het is fijn wonen in onze provincie, er is meer dan voldoende werkgelegenheid, unieke natuur en een gevarieerd cultuuraanbod. Ook de aantrekkelijke historische Zeeuwse binnensteden en kustplaatsen, goed voorzien van horeca, winkels en culturele voorzieningen, moeten in de Zeelandpromotie ruim aan bod komen.

Woningaanbod

Zorg

Kenniseconomie

Kunst & Cultuur

Samenwerking