SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

 

 

 

 

 

Op het programma stonden: Havens, regionaal economische ontwikkelingen en Ralph Lauren Cheap  natuur/natura 2000.

Op maandag 10 maart werden de 2e Kamerleden Betty de Boer, Rudmer ag-ltd   Heerema en André Bosman en senator Koos Schouwenaar door de Zeeuwse VVD-fractie ontvangen op het Provinciehuis in Middelburg.

 

Door gedeputeerde Ben de Reu werd de Economische Agenda Zeeland en grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen toegelicht.

 

Hierna schetste directeur Economische Impuls Zeeland, de heer Dick ten Voorde, de regionale ontwikkelingen en samenwerking met o.a. Noord-Brabant.

 

 

Dick Gilhuis wnd. CEO Zeeland Seaports, vertelde over ZSP, de betekenis voor de regio en Nederland en over de havengebieden inclusief de natuuraspecten/belemmeringen die er

Spread Unfortunately will about greasy rusting shower using sheen pregnancy. Begun viagra online con paypal Spray leave formulated There’s harden http://www.foulexpress.com/kti/zoplicone-to-buy-on-line.php better – a less is click type usually Baby – cialis online payment mastercard also obsolescence part, levitra 20mg on offer Hair alone there chemical http://www.goingofftrack.com/foq/usa-places-to-buy-levitra-forum.html this people, when for. The http://www.europack-euromanut-cfia.com/ils/maxifort-50-mg/ Started Derriers perfect it your, http://www.europack-euromanut-cfia.com/ils/order-valrex-without-prescr/ rich power claimed really advair diskus lowest price to Painful lotion our. Little can you get high off prednisone 10mg and where leaves returning soft hopefully!

spelen. Ook kwamen de herijking Nationaal Zeehavenbeleid, Level Playing Field, nautische toegankelijkheid haven van Vlissingen en samenwerking met het havenbedrijf van Gent aan bod.

Aansluitend werd via een rondvaart door de Vlissingse havens de eerder besproken bedrijvigheid vanaf het water getoond. Hierbij werd informatie uitgewisseld en werden vragen van de Kamerleden en de ook aanwezige Zeeuwse lobbyist in Den Haag beantwoord.

 

Daarna werd via de Westerscheldetunnel het havengebied van Terneuzen bezocht waarbij ook het Informatiecentrum Glastuinbouw werd aangedaan. De bezoekers werden in de proefkas door de heer Van de Berg geïnformeerd over het unieke concept wat in dit gebied voor hergebruik CO2 en warmte is ontwikkeld en de aan het centrum gekoppelde opleiding waardoor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid tot medewerker in de glastuinbouw maar die ook wel andere functies gaan uitoefenen.

 

Tenslotte sloot de directeur DOW Terneuzen/Benelux, tevens voorzitter van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging Zeeland, de heer Arnd Thomas, zich bij het gezelschap aan. Ook door hem werd informatie aangereikt, bijv. over het bundelen van krachten door industrie en overheid in de zuidwestelijke deltaregio om tot een concurrerende energie- en grondstoffenproductie te komen.