Voor ons ligt het voornemen van Gedeputeerde Staten om op 12 juni a.s. in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PZEM N.V. goedkeuring te verlenen aan de verkoop van de DELTA Netwerkgroep aan de Stedin Holding N.V. én voorts om in te stemmen met de oprichting door Stedin van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen.

Als Provinciale Staten mogen we daar iets van vinden, in de vorm van wensen en bedenkingen.

Voorzitter,

De verkoop van de DELTA Netwerkgroep stond de afgelopen tijd niet op ons verlanglijstje. Sterker nog, deze stap wilden we nog niet zo lang geleden helemaal niet zetten. Maar we zijn door tijd en omstandigheden ingehaald. De voorkeursvariant om de aandelen van de Zeeuwse netwerkholding “om niet” of “onder marktwaarde” over te dragen aan de aandeelhouders is niet haalbaar gebleken.

Daarom kunnen we nu redelijkerwijs geen NEE zeggen tegen deze gedwongen verkoop van de Netwerkgroep en dat doet de VVD dan ook niet.

Er zijn wel pleisters op de wonden in de vorm van gunstige condities, waaronder een goede verkoopprijs, het borgen van Zeeuwse werkgelegenheid voor de middellange termijn en inzet op Zeeuwse Publieke Belangen via een daartoe op te richten stichting. Dat vinden ook directie, Raad van Commissarissen, de Centrale Ondernemingsraad, de Aandeelhouderscommissie en aandeelhoudersadviseur Emendo Capital.

Maar, voorzitter, inzicht in een totaaloplossing, of onder de gegeven omstandigheden beter gezegd, een zo goed mogelijk toekomstperspectief voor PZEM, waaronder een oplossing voor de Kerncentrale, is er helaas nog niet. Daar wordt de komende tijd aan gewerkt en dan komen we voor nieuwe afwegingen te staan. In dat proces in die cruciale fase is het ook van groot belang dat de aandeelhoudersbelangen goed tot hun recht komen en dat we op dit onderdeel nu ook wensen vaststellen als het gaat om:

  • een passende oplossing voor het overblijvende Wholesale, met verkenning van scenario’s voor een businessplan;
  • de wens (overigens een al lang gekoesterd) om het Evides-bezit met het oog op de publieke belangen op termijn in overheidseigendom te brengen;
  • een adequate oplossing voor de Kerncentrale Borssele

We voegen daar aan toe dat wij in dat cruciale traject van nadere verkenningen en afwegingen ondersteuning van de aandeelhouders door de huidige aandeelhouders- adviseur onontbeerlijk achten.

Bovenstaande uitdrukkelijke wensen zijn verwoord in de mede namens de VVD door de fractievoorzitter van D66, de heer Veraart, ingediende motie.