Zoet water in Zeeland.

Het doortrekken van de Roode Vaart als alternatieve zoetwatervoorziening in Tholen en Sint Philipsland, daar spreken wij nu over.

De kosten voor het doortrekken van de Roode Vaart zijn hoger dan verwacht. Wij dragen pas bij aan deze hogere kosten als het zoete water werkelijk naar Zeeland komt. Positief dat met dit voorstel het huidige plan om de rode vaart door te trekken in stand wordt gehouden.

Maar hiermee is het zoete water nog niet in Zeeland. We moeten nog onder de Eendracht door. Dit is een investering van 25 miljoen. Welke stappen nemen GS om deze financiering rond te krijgen zodat het zoete water werkelijk in Zeeland komt?

Voorzitter, zoet water is van groot belang in Tholen, Sint Philipsland én de rest van Zeeland. Er zijn mooie kansrijke projecten binnen de proeftuin Zoet Water. Goede lokale oplossingen, maar geen robuust zoetwatersysteem. Welke stappen worden er, gezamenlijk met andere partijen, genomen om wél in kaart te brengen hoe er een robuust zoetwatersysteem in Zeeland komt? Graag hoor ik welke stappen GS hiervoor nemen.