Functie: Vice-fractievoorzitter, Fractiepenningmeester
Lid Commissie: Ruimte
E-mail: hj.v.geesbergen@zeeland.nl

 1E WOORDVOERDER:

Beroep:

  • Parttime bestuurder in de visserijsector

Andere functies:

  • Secretaris van het bestuur van de watersportvereniging Zierikzee
  • Vicevoorzitter van de Producentenorganisatie Delta-Zuid (kottervissers)
  • Vicevoorzitter van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft

Wil zich sterk maken voor:

  • De keuze voor zaken waarvoor de provincie echt verantwoordelijk is
  • Soberheid voor wat betreft de provinciale uitgaven. Geen euro verspillen of oneigenljk besteden
  • Een goede communicatie met de burger. Dat is een houding!

Liefhebberijen:

  • Zeilen, fitness en genieten van mijn kleinkinderen

Mooiste plek in Zeeland:

  • Achter in de Krabbekreek voor anker liggen