fbpx

Mr. H.J. (Hans) van Geesbergen

//Mr. H.J. (Hans) van Geesbergen
Mr. H.J. (Hans) van Geesbergen2017-09-18T14:01:40+00:00

Functie: Vice-fractievoorzitter, Fractiepenningmeester
Lid Commissie: Economie en Voorzitter commissie Bestuur
E-mail: hj.v.geesbergen@zeeland.nl

 1E WOORDVOERDER:

Programma Economie (Economische Agenda)

 • Vestigingsklimaat
 • Logistiek en procesindustrie
 • N.V. Economische Impuls
 • Participatiefonds
 • Havenbeleid Zeeland Seaports
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Programma Mobiliteit

 • Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Zeeland
 • Openbaar vervoer
 • Goederenvervoer
 • Verkeersveiligheid
 • Fietsbeleid
 • Provinciale infrastructuur
 • B.V. Kanaalkruising Sluiskil BV

Projecten

 • Marinierskazerne
 • Tour de France

Beroep:

 • Parttime bestuurder in de visserijsector

Andere functies:

 • Secretaris van het bestuur van de watersportvereniging Zierikzee
 • Vicevoorzitter van de Producentenorganisatie Delta-Zuid (kottervissers)
 • Vicevoorzitter van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft

Wil zich sterk maken voor:

 • De keuze voor zaken waarvoor de provincie echt verantwoordelijk is
 • Soberheid voor wat betrfeft de provinciale uitgaven. Geen euro verspillen of oneigenljk besteden
 • Een goede communicatie met de burger. Dat is een houding!

Liefhebberijen:

 • Zeilen, fitness en genieten van mijn kleinkinderen

Mooiste plek in Zeeland:

 • Achter in de Krabbekreek voor anker liggen