Functie: Fractielid
Lid Commissie: Economie
Contact: 06-18 242 295 of d.de.clerck@zeeland.nl
Woonplaats: Oostburg

1e Woordvoerder:

Programma Cultuur en Samenleving, Economie, Mobiliteit

Mobiliteit

 • Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Zeeland
 • Openbaar vervoer (incl. fast ferry)
 • Goederenvervoer
 • Verkeersveiligheid
 • Fietsbeleid
 • Provinciale infrastructuur (investeringen, beheer, onderhoud)
 • B.V. Kanaalkruising Sluiskil BV

Cultuur en Samenleving

 • Uitvoeringsnotitie Jongerenparticipatie 2015 Economie

Economische Agenda

 • Energie en klimaat

 Beroep:

 • Medewerker ontwikkeling bij gemeente Sluis

 Wil zich sterk maken voor:

 • Vlot en veilig reizen in Zeeland over de weg, het water en het spoor.
 • Voldoende woningen op maat voor iedere doelgroep, zodat men over een thuis kan beschikken.
 • Een volwaardig fiets-voetveer Breskens-Vlissingen.

Politieke motivatie

 • Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en passie voor Zeeland een bijdrage leveren aan het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken waarvan men een oplossing verwacht van de Zeeuwse politiek.

 Liefhebberijen:

 • Zwemmen

 Mooiste plek in Zeeland: