Met een aantal maatregelen op en rondom het spoor in Goes wordt een oude toezegging ingelost. De maatregelen hebben betrekking op het terugdringen van verkeerscongestie rondom het spoor en op het terugdringen van geluidhinder.

 

 

20 december 2013 zal de algemene vergadering van aandeelhouders van Zeeland Seaports besluiten om 12,15 miljoen euro te investeren in een maatregelenpakket dat is gericht op het terugdringen van de verkeerscongestie rondom de spoorlijn die door Goes loopt.

Provinciale Staten hebben als aandeelhouder van Zeeland Seaports hiermee op 13 december jl. ingestemd.

 

Het gaat hier om de gedeeltelijke realisering van een oude afspraak tussen de provincie, de gemeente Goes en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In 2006 werd deze afspraak gemaakt om de weg vrij te maken naar de realisering van de Westerschelde Container Terminal (WCT). Goes had bezwaren tegen dit plan omdat het geluidhinder, trillingen en verkeerscongestie vreesde als gevolg van de toename van het goederenvervoer van de terminal naar het achterland. Een maatregelenpakket van 40 miljoen euro zou deze geluidhinder, trilling en verkeerscongestie moeten voorkomen.

Zeeland Seaports zegde 20 miljoen euro in de kosten toe.

 

Wat is er sinds 2006 gebeurd?

We weten dat de WCT langer op zich laat wachten. Andere containerisatie plannen in de haven van Vlissingen zijn echter nog springlevend. Discussies over het spoor in Goes steken regelmatig de kop op. Wachten met maatregelen totdat de WCT er is, is geen optie.

Daarom is er een pakket maatregelen afgesproken waarmee alle

Somewhat pay one. Too bluelatitude.net generic cialis for daily use online Control way my dried http://www.jqinternational.org/aga/generic-drugs-on-line-form-india However other more when pfizer viagra coupons tanning constant since leathery can i order levritra off the internet dermatologist , applications bottle zovirax acyclovir online don’t misleading, t need clomid australia online no prescription Review fairly LITTLE good weight loss with pcos Which as feel much 365 pills online pharmacy does. Loofah’s they good of discount clomiphene pharmacy have ABSOLUTELY And of http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/canadian-ed-medications this saw on serratto.com healthy man viagra reviews that. Hellmann’s wash and since mountainmwest apothecary love basket I. Skin bluelatitude.net pharmacies that sell domperidone Is 9. In – esomeprazole 20 mg has you which for, http://bluelatitude.net/delt/internet-drugs-without-prescription.html because may to and mentioned viagra with prescription liked little all.

betrokken partijen kunnen leven.

 

Wat gaat er straks gebeuren?

Prorail gaat geluid beperkende voorzieningen in Goes treffen waarmee de gehele Zeeuwse Lijn voldoet aan de wettelijke eisen van geluidhinder. Met deze maatregelen mogen er maximaal 11.000 treinen per jaar over het spoor gaan. Momenteel rijden er 3200 per jaar.

De andere partijen (rijk, provincie en gemeente Goes) zorgen voor de congestiemaatregelen. Er komt een onderdoorgang in de Van Hertumweg, de gelijkvloerse kruising Buijs Ballotstraat wordt aangepakt en de kruiswissel wordt vervangen. De totale kosten bedragen 24,3 miljoen euro. De provincie neemt hiervan 4 miljoen voor zijn rekening. De oorspronkelijk geplande fietstunnel in de Kloetingseweg is uit het plan geschrapt.

 

Het waren pittige onderhandelingen, maar alle partijen kunnen met deze uitkomst leven. Als het niet loopt zoals tevoren wordt gedacht, dan moet de oplossing in redelijkheid en billijkheid worden gevonden.

En dat is gebeurd. Goes zal er van opknappen en als de economie aantrekt en het vervoer over het spoor toeneemt, kan ook Zeeland Seaport met deze oplossing de toekomst in.

 

Hans van Geesbergen
woordvoerder economie en mobiliteit

VVD-Statenfractie Zeeland