Eendracht maakt macht

Samen optrekken voor de Marinierskazerne

 

Voorzitter,

De VVD stemt in met het voorstel van Gedeputeerde Staten om de provinciale bijdrage van 1,5 miljoen ten behoeve van de Marinierskazerne te Vlissingen over een periode van 30 jaar af te schrijven. Wij beseffen dat aan iedere investering een zeker risico verbonden is, maar wij vertrouwen met Gedeputeerde Staten erop dat deze beheersbaar zullen zijn. Voor de VVD weegt bovendien zwaar dat deze investering een uiterst waardevolle opbrengst belooft: de komst van ongeveer 1.800 arbeidsplaatsen naar Zeeland.

 

Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om te benadrukken dat we dit succes vooral te danken hebben aan het feit dat we onze handen ineen hebben geslagen en een gezamenlijke Zeeuwse lobby naar Den Haag hebben gevoerd. Eendracht levert dus Zeeland meer op dan verdeeldheid. Wat dat betreft ben ik niet gelukkig met de bijdrage van de PVV.
Het is geen positieve bijdrage en ik denk dat het een slecht signaal is richting Den Haag.

 

Voorzitter, ik spreek de wens uit dat wij in de verdere voortgang van dit project eenzelfde eensgezindheid zullen tonen.  Zodat de mariniers een gastvrij onthaal in Zeeland te wachten staat.

 

 

Dr. T. (Tobias) van Gent

Namens de VVD-fractie