Vlot en Veilig van Goes van Gent. Hier valt ook de verdubbeling van de Bernhardweg bij Nieuwdorp onder!

MIDDELBURG – Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzoekt in opdracht van de provincie of de Bernhardweg-West (N254) bij Nieuwdorp moet worden verdubbeld. Dat gebeurt op verzoek van de VVD.

Met de verdubbeling van de Sloeweg (76,5 miljoen euro), de aanleg van het knooppunt Drie Klauwen (20,1 miljoen euro) en de Tractaatweg (60 miljoen euro) kunnen automobilisten in 2019 ‘vlot en veilig van Goes naar Gent’, zoals de leuze luidt. Als het aan de VVD ligt, wordt ook het traject van Middelburg naar de Westerscheldetunnel twee keer twee rijstroken. Ongeveer 4 kilometer is nu nog tweebaansweg.

In de vrijdag gepresenteerde Najaarsnota meldt de provincie dat de verkenning van Witteveen+Bos nog niet klaar is. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat verwacht dat dit wel het geval is voor de begrotingsbehandeling op 8 november.

Cijfers

,,In eerste instantie geven de cijfers niet aan dat er op de Bernhardweg een probleem is”, verklaart hij. ,,Maar om niet in een welles-nietes-discussie te vervallen, laten we de aantallen en de kosten onderzoeken, zodat we iets kunnen vinden van de noodzaak.”

BRON: PZC