Namens de VVD-Statenfractie Zeeland en de gedeputeerde wensen wij u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!