Het bestuur van de VVD Regio Zuid heeft Kees Bierens voorgedragen als VVD-lijsttrekker in Zeeland voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019.

Op diezelfde dag worden ook de waterschapsverkiezingen gehouden en Conny Almekinders is voorgedragen als VVD-lijsttrekker voor de verkiezingen van het Algemeen Bestuur van Waterschap Scheldestromen.

Zie voor meer informatie: www.regiozuid.vvd.nl