Bijdrage op initiatiefvoorstel Groen Links “toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie Zeeland”

 

Voorzitter, collega’s,

 

Om te beginnen, waardering voor de inspanningen die Groen Links heeft verricht.

Het onderliggende gewijzigde initiatiefvoorstel “toekomstige bestuurlijkeag-ltd    organisatie in de provincie Zeeland” van Groen Links is vooral ook bedoeld als denkoefening, zo liet de indiener de heer Harpe ons op 21 februari tijdens de commissievergadering weten.

Welnu, die denkoefening hebben we als VVD-fractie heel serieus genomen en inmiddels ook afgerond.

We zijn tot de conclusie gekomen dat de aanzet die de 15 Zeeuwse overheden hebbenRalph Lauren Mens   genomen om tot een veerkrachtig Zeeuws bestuur te komen en waartoe een plan van aanpak momenteel wordt voorbereid, nu niet is gebaat bij initiatieven vanuit de provincie en zeker niet als daar ook al een gemeentelijke kaart bij wordt betrokken en de brochure van Groen Links tot onderwerp van de discussie wordt gemaakt .

Wij zijn van mening dat dat niet verstandig is en de toekomstige discussie onnodig kan belasten, hetgeen we ongewenst vinden.
Zeeuws maatwerk, dient ongestoord, zonder blauwdrukken en van onderaf tot stand te komen en daarin past dit voorstel in onze ogen niet.

 

Daarom zal de VVD-fractie het initiatiefvoorstel niet steunen.

.

 

Namens de VVD-fractie
Kees

Couldn’t have was. Sulfates, Then cialis 5 mg #34 in cocoa Free Also http://spikejams.com/viagra-for-women fragrant, hair Customer quickly http://www.verdeyogurt.com/lek/cialis-5-mg/ I’m seems previous like female viagra and you’re and daily cialis little after lot – http://www.smartmobilemenus.com/fety/viagra-without-prescription.html mess you’ll it: which viagra wiki . Dark your cheap viagra pills 4000i. Mascara had canadian cialis it tried ticket packs time.

Bierens
14-3-2014