Functie: Gedeputeerde
Contact: E-mail: bll.vander.velde@zeeland.nl Tel: 0118 – 63 13 14
Woonplaats: Goes

Portefeuille:

  • Ruimtelijke ordening (inclusief wonen & bedrijventerreinen)
  • Toerisme & Recreatie
  • Grondzaken, bodem en Kavelruilbureau
  • Milieu (inclusief lidmaatschap bestuur RUD)
  • Vergunningverlening Milieu
  • Informatie- en communicatietechnologie (incl. Archief)

Aandeelhouderschap:

  • PZEM (inclusief Stichting Zeeuwse Publieke Belangen)

Projecten:

  • Marinierskazerne
  • Omgevingsvisie

Opgave:

  • Ruimtelijke kwaliteit

3e waarnemend Commissaris van de Koning