Functie: Fractievoorzitter
Lid Commissie: Bestuur en Lid Presidium
Contact: cw.bierens@zeeland.nl, 0118-562550 of 06-53103665
Adres: Dorpsstraat 17 4365 AL Meliskerke

1e Woordvoerder:

Programma Bestuur

Interne organisatie

 • Personeelszaken
 • Informatievoorziening/huisvesting provincie

Financiën

 • Financieel beleid
 • Programmabegroting
 • Begrotingswijzigingen
 • Jaarrekening
 • Voorjaarsnota
 • Najaarsnota
 • Voorstellen rond governance deelnemingen DELTA NV, NV Westerscheldetunnel, Waterschapsbank, NV Economische Impuls en Zeeland Seaports
 • Aandeelhouderstrategie alle deelnemingen en de financiële jaarstukken
 • Thermphos v.w.b. financiële afwikkeling

 Beroep:

 • Directeur Biema B.V./directeur Biema Onroerend Goed B.V. (exploitatie recreatief onroerend goed)

 Nevenfuncties:

 • Voorzitter Zomid (Ondernemersvereniging Zoutelande)
 • Lid Algemeen Bestuur Federatie van Ondernemersverenigingen in de gemeente Veere

 Loopbaan:

 • Directeur Biema B.V./directeur Biema Onroerend Goed B.V. (exploitatie recreatief onroerend goed) (1997 – heden)
 • Hotelondernemer (1998 – 2009)
 • Ambtenaar Gemeente Mariekerke (1975 – 1997)
 • 1987 – 1997 gemeentesecretaris

 Wil zich sterk maken voor:

 • Een provincie Zeeland waar je goed kunt wonen, werken en recreëren. Met voldoende woningen voor iedere doelgroep, zowel op het platteland als in de stad.
 • Zeeuwse wegen waar je vlot en veilig van A naar B kunt rijden.
 • Een goed ondernemersklimaat met voldoende ruimte voor bedrijven, groot of klein, om te ondernemen en te innoveren.

 Liefhebberijen:

 • Fietsen

 Mooiste plek in Zeeland:

 • Walcherse kust