Jaararchieven: 2014

/2014

Verkoop aandelen Windpark Kreekraksluis BV

      Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Verkoop aandelen Windpark Kreekraksluis BV d.d. 12-12-2014     Voorzitter, collega’s,   De VVD had vandaag graag een besluit willen nemen over het voorstel tot verkoop van de aandelen Windpark Kreekraksluis BV en daar ook met een positieve insteek naar willen kijken. Maar belangrijke besluiten waarmee [...]

Door |2017-03-02T14:39:47+02:0017-12-2014|

Initiatiefvoorstel inzake défiscalisering Westerscheldetunnel

    Bijdrage Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Defiscalisering Westerscheldetunnel d.d. 12-12-2014   Voorzitter, het onderwerp défiscalisering Westerscheldetunnel is al vaker onderwerp van bespreking geweest. De PPV-fractie heeft hier al veel energie ingestoken en vandaag ligt een concreet initiatiefvoorstel ter besluitvorming voor. Dat vereist ook van onze kant een zorgvuldige benadering. Aan stukken geen gebrek en [...]

Door |2017-03-02T14:39:47+02:0017-12-2014|

De Zeeuwse VVD stelt kandidatenlijsten vast

De leden van de Zeeuwse VVD hebben maandag 24 november jl de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 2015 vastgesteld. De Zeeuwse VVD zal zich bij de komende verkiezingen laten vertegenwoordigen door 25 kandidaten voor Provinciale Staten en 20 kandidaten voor het Waterschapsbestuur. Onder aanvoering van lijsttrekkers Kees Bierens en Conny Almekinders, die [...]

Door |2017-03-02T14:39:48+02:0025-11-2014|

De VVD-Statenfractie feliciteert:

Ger van de Velde-de Wilde. Zij werd op 17 november 2014 geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Tholen                                                                  

Door |2017-03-02T14:39:49+02:0017-11-2014|