Jaararchieven: 2013

Home/2013

Antwoord op art. 44 vragen Scoop en Zeeuwse Bibliotheek

Provinciale Staten   Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-ment van orde inzake Fusie SCOOP-Zeeuwse Bibliotheek (ingekomen 22-10-2013) Piet de Putter Antwoorden van gedeputeerde staten:  Vragen  Antwoorden    1. Is de fusie tussen SCOOP en de Zeeuwse Bibliotheek op welke manier dan ook afgedwongen / opgelegd door Gedeputeerde Staten?  1. Nee, het betreft hier een [...]

Door |2017-03-02T14:40:13+01:0008-11-2013|

Goed gesprek in het ‘Zeeuwse deel van Zuid-Holland’

VVD-fracties Zeeland en Zuid-Holland willen van elkaar leren Op 4 oktober j.l. reisde de VVD-fractie Provinciale Staten van Zeeland af naar een locatie in Ouddorp voor een bespreking met onze ‘Noorderburen’: de VVD-fractie in Zuid-Holland. De fracties spraken onder meer over bestuurlijke samenwerking, de zoetwatervoorziening en natuurbeheer. Het gesprek was een bevestiging van de goede [...]

Door |2017-03-02T14:40:16+01:0019-10-2013|