Bezoek B&W GoesVVD-fractie op werkbezoek in Goes

18 juni 2013 was de VVD-fractie te gast bij het college van B&W van Goes in het CIOS-gebouw, Zwembadweg 1 in Goes.

Door mevrouw C. Biesterbosch directeur CIOS Goes-Breda werd een presentatie verzorgd over de opleidingsmogelijkheden bij dit onderdeel van ROC Scalda. Met name werd hierbij stilgestaan bij de arbeidsrelevantie van deze MBO+ opleidingen.
Ca. 70% van de leerlingen komt van buiten Zeeland. Jaarlijks vestigen zich een paar afgestudeerden in de Zeeuwse “sportsector”. Door de opzet van de opleiding vinden anderen een plaats bij bedrijven in diverse functies die aansluiten bij hun opleidingspakket. Gezondheidsbewegen biedt voor de komende jaren kansen voor zowel de opleidingen als werkgelegenheid.

 

Arianne Jansen, medewerker marketing en communicatie bij Sportpunt Zeeland schetste hierna de reden en achtergronden van de huidige ontwikkelingen. Hoewel de exploitatie voorheen sluitend was ontstond er wel behoefte aan vernieuwing.
Momenteel worden de sporthallen gerenoveerd. Ook het zwembad wordt uitgebreid en aangepast aan de eisen van de tijd. Aanvullend wordt in de nieuwe opzet een tropisch regenbos gerealiseerd. Al met al een voorziening van betekenis voor de inwoners en daarnaast een slechtweervoorziening voor de toeristen. Reden voor de gemeente voor een financiële handreiking om e.e.a. te kunnen realiseren.

Aansluitend werd met het college van B&W van Goes van gedachten gewisseld over een aantal actuele zaken. Achtereenvolgens werd stilgestaan bij:

  • de verkeersproblematiek en de wens van Goes, een afslag van de A58 waardoor de bereikbaarheid van het ziekenhuis wordt verbeterd;
  • de noodzakelijke samenwerking van de Zeeuwse ziekenhuizen om onze zorg op het gewenste niveau voor Zeeland te behouden;
  • de voorbereidende besprekingen richting decentralisatie van de Jeugdzorg;
  • de vorming van de Veiligheidsregio Zeeland;
  • Wat betreft de bestuurlijke herindeling werd door de 5 Bevelandse gemeenten een gezamenlijke brief naar de minister gestuurd waarin hun voornemens en visie is verwoord.

Het gesprek werd als informatief ervaren en afgesproken werd dat wanneer er vragen of zaken spelen waarbij de ander een bijdrage kan leveren hierover contact op te nemen.