fbpx

Zorg

/Zorg
Zorg2017-11-22T16:26:22+00:00

De VVD wil betere én betaalbare zorg. Ons land heeft zorg om trots op te zijn. Zorg van hoge kwaliteit, voor iedereen toegankelijk. Om die zorg ook voor komende generaties betaalbaar te houden, moeten we de kosten onder controle krijgen. We kunnen steeds meer en we worden steeds ouder. Omdat het aantal werkenden de komende jaren afneemt moet de rekening van de zorg door minder mensen worden opgebracht. Het is onhaalbaar om te verwachten dat mensen op termijn de helft van hun inkomen besteden aan zorgkosten. De VVD kiest er daarom voor om de stijgende zorgkosten minder hard te laten groeien. Zonder daarbij aan kwaliteit af te doen. Daarnaast wil de VVD dat binnen de zorg de patiënt het uitgangspunt is, niet de regels. Dat betekent dat we uitgaan van wat iemand nodig heeft en dat organiseren. Met zo min mogelijk rompslomp en door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke situatie van mensen. Daardoor zullen mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
De VVD wil dat zorg dicht bij huis georganiseerd wordt. Daarom geeft dit kabinet meer taken aan gemeenten, om mensen de hulp te bieden die ze nodig hebben.
De zorgkosten lopen uit de hand. Daarom gebruiken wij het geld weer waar het voor bedoeld is en organiseren wij de zorg efficiënter.
De VVD is van mening dat voor iedereen in Zeeland er goede zorg beschikbaar moet zijn. De Provincie moet op basis van de uitkomsten van de Zorgverkenner de samenwerking binnen de sector bevorderen. Daarbij moet er ook voldoende ruimte zijn voor het ontwikkelen van het zorgtoerisme door marktpartijen.
Zie ook Decentralisaties en Jeugdzorg.