Op 16 april 2013 was de VVD-Statenfractie op werkbezoek bij het college van B&W   van de gemeente Kapelle.

 

Besproken werden diverse actuele onderwerpen zoals:
Discussie bestuurlijke indeling/schaalvergroting, Grondpositie, Financiële positie/Kadernota, Omgevingsplan en Vestigingsbeleid op bedrijventerreinen Sociaal beleid en Veiligheidsregio.

 

Kapelle hecht als gemeenschap sterk aan de “eigenheid”. Een bestuur door mensen die ze kennen. Met name voor de kleine kernen komt bij opschaling het bestuur op grotere afstand te staan. Intensivering van regionale samenwerking heeft ook nu al de aandacht. In het sociale domein zal door de aankomende decentralisatie van taken deze behoefte waarschijnlijk toenemen. Ook is  het mogelijk dat een congruente invulling van de samenwerking meer efficiency en of effectiviteit oplevert.

 

Zoals het er nu naar uitziet  zal de provincie voor het eind van het jaar een visie moeten  hebben ontwikkeld met betrekking tot de door het kabinet voorgestane schaalvergroting en bestuurlijke indeling. Doelstelling: > kwaliteit, < kosten en < bestuurlijke drukte.
Vrijdag 19/4 wordt gestart met een “benen op tafel” bijeenkomst van PS en GS. Ook voor de Staten is het behoud van contact met de burgers van belang.
De VVD-fractie is van mening dat bij de besluitvorming met name het belang van de Zeeuwse bevolking voorop moet staan en dus ook een overheid die is toegerust op huidige en toekomstige taken.
Afsluitend wordt opgemerkt dat de VVD-fractie steeds open staat voor vragen, suggesties en opmerkingen.

 

 

PICT2388

 

 

 

 

 

 

 

 

PICT2389