fbpx

Watersysteem

/Watersysteem
Watersysteem2017-11-22T15:58:52+00:00

Het watersysteem bestaat uit oppervlaktewater, grondwater en waterbodems, oevers en kunstwerken. Het watersysteem is voor landbouw, industrie, natuur, recreatie en ons allemaal van het grootste belang. Denk maar aan ons drinkwater, gietwater, irrigatiewater, industriewater, zwemwater en grondwater om verdroging tegen te gaan.
Om grip te houden op het op orde brengen van ons watersysteem, wil de VVD kijken welke doelen in een termijn van 10 jaar gerealiseerd moeten zijn. De termijn van 2050, als alles echt gerealiseerd moet zijn, vindt de VVD veel te ruim.
De VVD ziet water als ordenend principe. Beter samenwerken met de provincie en gemeenten kan voorkomen dat er bijvoorbeeld gebouwd wordt in laaggelegen gebieden. Ook kan het Waterschap de gevolgen van bepaald beleid beter overzien. Het Waterschap moet daarom blijvend aandacht hebben voor de rol van water in het provinciaal omgevingsplan. In overleg met gemeenten wil de VVD dat wordt gekeken voor welke watersysteemmaatregelen ruimte moet worden gereserveerd in het bestemmingsplan.