fbpx

Waterkwaliteit

/Waterkwaliteit
Waterkwaliteit2018-03-02T10:52:50+00:00

Voor de Zuidwestelijke Delta geldt: eerst het zoet dan pas het zout. Het weer zout maken van het Volkerak / Zoommeer biedt economische kansen, maar eerst moet de zoetwatervoorziening voor de landbouw en industrie verzekerd zijn. De waterkwaliteit van het Grevelingenmeer moet worden verbeterd.

  • De kwaliteit van ons oppervlaktewater kan beter. De VVD vindt daarom dat het Waterschap moet inzetten op de aanleg van waterbergingslocaties, natuurvriendelijke oevers ter verbetering van de waterkwaliteit. Zo krijgen meer soorten planten en dieren een kans.

Zie ook Deltaprogramma, Veiligheid.