fbpx

Wij zien Waterdunen nog steeds als een kans voor toerisme en een economische impuls voor een krimpregio.

//Wij zien Waterdunen nog steeds als een kans voor toerisme en een economische impuls voor een krimpregio.

Wij zien Waterdunen nog steeds als een kans voor toerisme en een economische impuls voor een krimpregio.

Bijdrage van Nicole Heerkens n.a.v. statenvoorstel Waterdunen d.d. 4-11-2016

 

Voorzitter, ik wil u meenemen. Meenemen naar oktober 2010. Hier, in deze zaal wordt het plan Waterdunen besproken. Waterdunen, een icoon voor Zeeland. Een plan waar waterveiligheid, natuurherstel en toerisme met elkaar versmelten. Een zeer toegankelijk gebied met een uitgebreid wandelnetwerk. Een aantrekkelijk boulevardgebied met dijkterrassen. Een drijvende houten stijger langs de boulevard als wandelpad zodat u de eb- en vloedbeweging beleeft. Een vlonderpad richting het getijdegebied eindigend bij een uitzichtpunt. En voor de fietsliefhebber een pad langs het park. Ziet u het voor zich? Dit plan zie ik nu niet terug.

 

Het uitgebreide netwerk van wandelpaden en fietspaden is beperkt en er wordt nu gesproken over een sobere invulling van de boulevard. Voorzitter, het plan is gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

 

Voorzitter, het is 1 augustus 2018, einddatum voor het project Waterdunen. De taak van de provincie zit erop. Deze taak is afgerond in goed overleg en met medewerking van andere partners. Nationaal en internationaal wordt met veel respect over Waterdunen gesproken. Hét plan waar waterveiligheid, natuurherstel en toerisme met elkaar versmelten. De afspraken over het beheer van het gebied zijn helder. De risico’s zijn gedekt. Het project is al een tijd in control en de gedeputeerde heeft goed onderhandeld. De post onvoorzien is onaangetast gebleven. Met die financiële ruimte doet zich een kans voor om het plan uit te voeren met de beoogde ambitie.

 

Voorzitter, het is 4 november 2016. Er wordt ons gevraagd in te stemmen met het voorstel Waterdunen. Het is een voorstel waarbij we ons realiseren dat er nog risico’s en onzekerheden zijn. Maar het is ook een voorstel waarmee we verder kunnen. De VVD ziet Waterdunen nog steeds als een kans voor toerisme en een economische impuls voor een krimpregio. Maar wij willen wel dat voor zover mogelijk de ambitie die wij eerder hebben vastgesteld wordt behaald. Dat als er financiële ruimte is dit wordt ingezet om alsnog het oorspronkelijke plan uit te voeren. Is dat ook de inzet van de gedeputeerde?

 

Voorzitter, dank u wel

Nicole Heerkens

Door |2017-03-02T14:41:23+00:0004-11-2016|

About the Author: