fbpx

Vragen aan GS omtrent verkeerscongestie op route Sluiskiltunnel- WST

//Vragen aan GS omtrent verkeerscongestie op route Sluiskiltunnel- WST

Vragen aan GS omtrent verkeerscongestie op route Sluiskiltunnel- WST

Vraag van de VVD fractie voor de vragensessie van de PS vergadering van 10 februari 2017

Vanuit Terneuzen ontvangen wij sterke signalen dat er sprake is van een steeds grotere verkeersdrukte c.q. hinder op de route van de Sluiskiltunnel naar de Westerscheldetunnel. Op deze route is een afslag naar Terneuzen en Dow en na de afslag een rotonde die het verkeer leidt naar Dow en Terneuzen. Er is daar sprake van een dermate congestie, dat er al filevorming ontstaat op en voor genoemde afslag. Momenteel zijn hiervoor geen duidelijke oorzaken aan te wijzen, behalve misschien dat een gunstigere economische ontwikkeling in het algemeen ook hier meer mobiliteit genereert.

 

Wat nog moet starten zijn de werkzaamheden die verband houden met de nieuwe sluis en het actief worden van het Maintenance Value Park. De eerste bedrijven zullen zich in de loop van dit jaar daadwerkelijk vestigen. Ook hierdoor zal de verkeersdruk gaan toenemen. Het goederenvervoer vanuit Vlaanderen neemt eveneens toe en wellicht dat vakantieverkeer dat Antwerpen wil mijden ook deze route ontdekt. Alles bij elkaar factoren die niet kunnen worden genegeerd.

 

De VVD fractie wil graag van het college vernemen of deze signalen ook bij hen bekend zijn en wat mogelijke acties zijn om al te grote verkeersproblemen hier te voorkomen.

Door |2017-03-02T14:39:31+00:0010-02-2017|

About the Author: