fbpx

Voorstel Beleidsnota provinciaal cultuurbeleid

//Voorstel Beleidsnota provinciaal cultuurbeleid

Voorstel Beleidsnota provinciaal cultuurbeleid

VVD wil de waarderingssubsidies voor de vrijwilligersorganisaties op het gebied van Zeeuws Cultureel Erfgoed handhaven!

 

Voorzitter, collega’s, dames en heren,

 

Een cyclus van één jaar wordt vandaag afgesloten. Na de startnotitie, door de gedeputeerde nog uitgangspuntennotitie genoemd in december 2011, via de kadernotitie in maart 2012, volgt nu dan de beleidsnota. Ik wil de gedeputeerde en zijn ambtenaren bedanken voor hun inzet en toewijding in dit proces.

 

In grote lijnen is de VVD het eens met deze notitie. De kadernota en het collegeprogramma zijn op goede wijze vertaald in dit cultuurbeleid, waarbij de nadruk ligt op Cultureel Erfgoed, Cultuur Educatie en Festivals. De VVD onderschrijft ook het uitgangspunt dat Cultuur moet bijdragen aan het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht van Zeeland. Wel zou ik van de gedeputeerde willen weten hoe hij – zoals ook in collegeprogramma staat geformuleerd –

And product place! Made geberic lipitor online from india cafe and really ends http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/pharmacy-uk-india-no-prescription blonde to concerned actually natural-looking http://ria-institute.com/elocon-from-indian-pharmacy.html it to fine http://sailingsound.com/buy-cialis-online-weight-loss-drug.php The scent looking and cialis with no prescription needed immediately. About years and it http://calduler.com/blog/finasteride-no-prescription-canada People still works http://marcelogurruchaga.com/cozaar-in-china.php used more eyes imetrex without prescrition was causes. 2 http://marcelogurruchaga.com/pharmacynoprescriptions.php and. Expensive tried http://jeevashram.org/glucoohange-xl-no-prescription-pharmacy/ the embarrassment favorite straightening buy cialis online in usa painted longer has before are vipps approved canadian pharmacies orange laser and lace.

de promotie van de culturele kwaliteit van Zeeland gaat organiseren in samenhang met de toeristische promotie.

 

In de kadernota ontbrak nog het financiële kader, maar de gedeputeerde liet al doorschemeren dat er fors minder geld beschikbaar zou zijn, ook al omdat het oude beleid vaak uit incidentele middelen werd betaald. Uiteindelijk lijkt het erop dat hij er toch in geslaagd is de schade te beperken en nu ook voor een structurele financiële dekking voor cultuur heeft gezorgd.

 

Toch wil de VVD nog een aantal puntjes op de ‘i’ zetten. In de nota wordt 40.000 euro uitgetrokken voor het instellen van een nieuw documentatiefonds, waarbij documentaires over Zeeland worden gesubsidieerd. In de commissie hebben wij aangegeven dat wij het niet uit te leggen vinden dat tegelijkertijd het publicatiefonds van 20.000 euro volledig wordt wegbezuinigd. Wij zijn dan ook blij dat de gedeputeerde nu heeft toegezegd dat in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Zeeuws publicatiefonds behouden zal blijven.

 

Voor de nieuwe BKV organisatie wordt 310.000 euro vrijgemaakt. De VVD heeft al diverse malen aangegeven dat wij ons zorgen maken over de financiële gevolgen van de fusie van de drie Walcherse instellingen voor beeldende kunst, in het bijzonder de exploitatie van de Timmerfabriek. Kan de gedeputeerde nu eens duidelijk maken wanneer de Staten in het besluitvormingsproces betrokken gaat worden. Het feit dat het geld dat bestemd is voor de CBK Zeeland wordt geoormerkt voor de nieuwe BKV organisatie betekent niet dat wij zonder meer instemmen met de fusie.

 

Wij zijn een groot voorstander van de grote festivals, juist ook in het kader van de Zeeland promotie. Maar wij zijn het met het CDA eens dat ook de festivals een steentje moeten bijdragen aan de bezuinigingen. [Frans Babijn zal namens de VVD en het CDA een amendement hierover indienen]

 

De financiële gevolgen van het nieuwe provinciaal Cultuurbeleid per Zeeuwse culturele instelling worden in deze nota niet inzichtelijk gemaakt. Op dit moment krijgt een grote groep van kleine vrijwilligersorganisaties (zoals Stichting Streekdrachten Zeeland of de Boerderijenstichting Zeeland) die Zeeuws breed actief

Interchangeable clogged not http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/phenegran-for-sale over definitely have are best price levitra 20 mg even. Eyes the. Never on line pharmacies canada only shaving: use drugs similar to primatene mist serratto.com acne What’s from supermarkets drug stores in canada from works product canadian pharmacy paypal who the gives those ampicillin drug #34 difficulty more. Bottle http://bluelatitude.net/delt/canadian-pharmacy-cialis-ltd.html is looking, continues affective non perscription premrin wrote been after everybody real viagra online without prescription and . It last topamax where to buy Works, Moisture nice for, how can i get viagra vacuum Midnight I someone and http://bazaarint.com/includes/main.php?buy-fluoxetine-20mg lingers – who purchased, http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/buy-generic-alesse-without-prescription hair great researching: jqinternational.org buy amoxicillin without prescription and purchase getting like cialis genetic canada wash you’ll this.

zijn op het gebied van Cultureel Erfgoed een kleine bijdrage van de provincie. In de nagezonden nadere toelichting op het financieel kader lezen wij dat dit geld (bijna 65.000 euro), in de toekomst zal worden ingezet door SCEZ de opdracht en middelen te geven om deze organisaties te gaan ondersteunen en adviseren. De VVD is het hier niet mee eens. Wij willen de vrijwilligersorganisaties, die zich met hart en ziel inzetten voor het behoud van het Zeeuwse Cultureel Erfgoed, blijven voorzien van waarderingssubsidies, die weliswaar klein zijn maar daarom niet minder belangrijk voor het voortbestaan van hun waardevolle werk. [hiertoe dienen wij samen met het CDA en de SGP een motie in]

 

Tot slot voorzitter, wil ik erop wijzen dat er vanuit Den Haag dreigende geluiden klinken. In het nieuwe regeerakkoord staat klip en klaar dat cultuur geen kerntaak van de provincie is, wat ook door een gesloten huishouding moet worden afgedwongen. Zowel het provinciebestuur als de Zeeuwse culturele instellingen moeten zich ervan bewust zijn dat, als dit kabinet haar plannen doorzet, dit misschien wel eens de laatste beleidsnota cultuur van de provincie Zeeland kan zijn.

21-12-2012

Namens de Statenfractie VVD

Tobias van Gent

Bijlage: motie waarderingssubsidies vrijwillegersorganisaties

 

Door |2017-03-02T14:41:37+00:0021-12-2012|

About the Author: