Verslag Partijraad 29 september 2012 – Miljoenennota

//Verslag Partijraad 29 september 2012 – Miljoenennota

Verslag Partijraad 29 september 2012 – Miljoenennota

Op zaterdag 29 september 2012 vond in Noordwijk de Partijraad plaats. Als afgevaardigden namens Zeeland waren Albert van der Giessen en Aart Bos daarbij aanwezig. De Partijraad stond in het teken van de Miljoenennota.

 

Na een introductie door onder andere partijvoorzitter Benk Korthals volgden een toespraak en presentatie door respectievelijk Mark Rutte en staatssecretaris Financiën Frans Weekers. In zijn toespraak prees Mark Rutte de talloze mensen die zich voor de campagne hadden ingezet. Tegelijkertijd vroeg hij die inzet te blijven continueren, ook omdat er op korte termijn weer andere verkiezingen aankomen, voor bijvoorbeeld Europa en voor de gemeenteraden. Mark feliciteerde Anouschka van Miltenburg met haar nieuwe functie van voorzitter van de Tweede Kamer. Ook gaf hij aan dat in de formatiebesprekingen twee zaken centraal staan: Nederland moet sterker uit de crisis komen en er moet sprake zijn van stabiliteit. Voor wie daarin geïnteresseerd is: de toespraak van Mark Rutte is terug te horen via de volgende link http://nos.nl/video/424017-speech-rutte-op-partijraad-vvd.html. Frans Weekers benadrukte in zijn presentatie het belang te voldoen aan de eisen die Europa stelt aan de eigen begrotingen. In 2013 bedraagt het begrotingstekort van Nederland 2,7 procent. Nederland valt daarmee buiten de gevarenzone.

 

Aansluitend konden de leden van de Partijraad de ideeën en suggesties uit hun kamercentrales aan de orde stellen bij de tafels over de onderwerpen Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Europa, Economische Zaken, Financiën, Infrastructuur & milieu, Onderwijs & cultuur & Wetenschap, Sociale zaken en werkgelegenheid, Veiligheid & justitie, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanuit Zeeland hebben we de volgende suggesties bij de Kamerleden neergelegd.

 

 

Albert van der Giessen & Aart Bos

Afgevaardigden vanuit Zeeland naar de Partijraad

 

 

PS: Albert van der Giessen is tijdens de Partijraad nog door de NOS geïnterviewd. Zie daarvoor de volgende link: http://nos.nl/video/424034-vvders-zijn-positief-over-kabinet-met-pvda.html

Door | 2017-03-02T14:40:30+00:00 03-10-2012|

About the Author: