Verkoop DELTA Retail

//Verkoop DELTA Retail

Verkoop DELTA Retail

Bijdrage Kees Bierens Statenvergadering 10 februari 2017

 

Voorzitter, collega’s,

 

Voor ons ligt het voornemen van Gedeputeerde Staten om in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DELTA N.V. van 23 februari a.s. in te stemmen met de verkoop van DELTA Retail aan investeringsmaatschappij EQT voor een bedrag van € 488 miljoen.

Als Provinciale Staten mogen we daar iets van vinden, in de vorm van wensen en bedenkingen.

Ik zal kort zijn: daar kunnen we onder de gegeven omstandigheden geen NEE tegen zeggen en dat doet de VVD dan ook niet. Met de wrange nasmaak van een gedwongen verkoop oogt het een op zich goede deal te zijn met een goede koper tegen een goede prijs en echt andere smaken zijn er op dit moment ook niet.

Er komt ook weer toekomstperspectief met nieuwe investeringsmogelijkheden voor deze bijna voormalige DELTA-tak, waarbij hopelijk zo veel mogelijk gezonde banen behouden kunnen blijven en er dus ook toekomstperspectief blijft voor de medewerkers.

 

Deze verkoop staat niet op zichzelf. Ook het netwerkbedrijf Enduris staat in de verkoop en die afstoting zal nog voor 1 juli van dit jaar z’n beslag moeten krijgen.

 

Gedeputeerde Staten zijn voornemens niet zo maar “JA” tegen de nu voorliggende transactie te zeggen. In lijn met het advies van Emendo Capital willen zij een aantal waarborgen inbouwen om de invloed van de aandeelhouders op het verdere verloop van de herstructurering van DELTA en op de aanwending van de verkoopopbrengsten zeker te kunnen stellen.

Wij stemmen daar van harte mee in. Daar hoort ook een voortvarende wijziging van de statuten van het na 1 juli resterende bedrijf PZEM bij. De VVD-fractie hecht daar aan. Kan de gedeputeerde aangeven of dit al per 1 juli a.s. z’n beslag zal kunnen krijgen ?

 

Voorzitter, de VVD ziet met betrokkenheid en spanning uit naar het vervolg. En daar hoort ook bij blijvende aandacht vanuit de aandeelhouders voor de Kerncentrale en de verantwoordelijkheid van het Rijk.

 

 

Door | 2017-03-02T14:42:58+00:00 10-02-2017|

About the Author: