fbpx

Verkeersveiligheid

/Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid2017-11-22T15:42:50+00:00

De verkeersveiligheid in Zeeland kan, mede in samenwerking met het Waterschap Scheldestromen, nog worden verbeterd door het aanpakken van enkele specifieke knelpunten in het wegennet en door voorlichting en gedragsbeïnvloeding door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. Ook wil de VVD een alternatieve calamiteitenroute voor de A58.