Toetsing Grote Projecten. Bijdrage Tobias van Gent, Statenvergadering 17 maart 2017

//Toetsing Grote Projecten. Bijdrage Tobias van Gent, Statenvergadering 17 maart 2017

Toetsing Grote Projecten. Bijdrage Tobias van Gent, Statenvergadering 17 maart 2017

Twee jaar geleden kampte de provincie Zeeland met een ernstige bestuurscrisis waarop de Staten besloten een onderzoekscommissie in te stellen. De commissie met voorstellen komen hoe in de toekomst de sturing en controle over grote projecten kon worden verbeterd.

Voorzitter, hier ligt dan een uitvloeisel van de aanbevelingen van de commissie, het statenvoorstel ‘Toetsing Grote Projecten’. De VVD wil GS danken dat zij de toegeworpen handschoen zo vlot ter hand hebben genomen. Wij blijven echter de ontwikkelingen in dit dossier nauwgezet volgen. Daarom waren we ook niet erg gelukkig met de oorspronkelijke voorstel waarin werd gesproken over: ‘uitvoering op afstand’ en ‘PS vanaf de uitvoeringsfase minder nadrukkelijk in beeld.’ Dit mag dan in formele zin mogelijk juist zijn, het doet geen recht aan potentiële financiële risico’s en gevoeligheden uit het verleden.

De VVD is dan ook blij dat ook GS dit heeft willen inzien en met een gewijzigd voorstel is gekomen. Het rapport van de onderzoekscommissie riep ook niet voor niets op dat van het politiek-bestuurlijk samenspel van PS en GS versterking behoefte.

Verder willen wij GS maar ook de Staten, die daarin ook een verantwoordelijkheid heeft, oproepen om te bezien welke toekomstige provinciale opgaven de status van groot project zouden moeten krijgen. Hierbij moeten niet alleen de financiële risico’s beoordeeld worden, maar ook zoals we juli 2016 in de Staten hebben vastgelegd, de maatschappelijke en politieke gevoeligheid en het imago van het project.

Ten slotte wil de VVD GS vragen om, nu de kaders en toetsingscriteria van grote projecten helder zijn, deze wel op enig moment te evalueren om ons er van te vergewissen dat we ons nog steeds op de goede weg bevinden. Voorzitter, ik dank u wel.

 

Bijdrage Tobias van Gent, statenvergadering 17 maart 2017

Door |2017-07-03T11:35:25+00:0017-03-2017|

About the Author:

Fractiesecretaris