Toerisme

/Toerisme
Toerisme 2017-11-22T16:51:49+00:00

Het economische en culturele voorzieningenaanbod in de Zeeuwse binnensteden is van grote betekenis voor zowel de leefbaarheid als de aantrekkingskracht van onze provincie.
De VVD wil (inter)nationale campagnes die Zeeland promoten als recreatie- en toerismeprovincie, waarbij de gastgerichtheid het uitgangspunt is. Zo zal er bijvoorbeeld meer aandacht moeten komen voor de toegankelijkheid van voorzieningen voor mindervaliden. Het hotspots beleid uit de provinciale economische agenda moet worden voortgezet. Hierbij worden Zeeuwse toeristische locaties via een integrale aanpak door een trekker uit het bedrijfsleven tot ontwikkeling gebracht.
De VVD vindt dat, tenzij de veiligheidseisen zich hier tegen verzetten, de gronden en terreinen van het Waterschap openbaar toegankelijk moeten zijn.
Zie ook Kunst en Cultuur.