fbpx

Tarieven Waterschap

/Tarieven Waterschap
Tarieven Waterschap2017-11-22T15:40:22+00:00

De VVD streeft naar tariefsverlaging. Het automatisch verhogen van de tarieven met inflatiecorrectie mag niet vanzelfsprekend zijn, maar moet voorafgaan aan een discussie over taken en kosten.
De gebruiker betaalt: wie belang heeft bij het Waterschap, draagt daar evenredig aan bij. De tariefsopbouw van ingezetenen, gebouwd en ongebouwd, natuurterreinen en zuiveringsheffingen moet een weerspiegeling zijn van het profijt dat “boeren, burgers en buitenlui” hebben.