VVD Statenfractie en Gedeputeerde tevreden over afgelopen periode

//VVD Statenfractie en Gedeputeerde tevreden over afgelopen periode

VVD Statenfractie en Gedeputeerde tevreden over afgelopen periode

Stuwende Krachten, eindrapportage collegeprogramma 2011-2015
2015 pasfoto Carla PS
Deze bestuursperiode, waarin de VVD samenwerkte met coalitiepartijen PvdA, CDA en SGP, kenmerkte zich door financiële en economische onzekerheden. Dat gold niet alleen voor de provincie, maar ook voor veel Zeeuwse gemeenten en bedrijven.  Alles is op alles gezet om de doelen uit het Collegeprogramma Stuwende Krachten te realiseren. Niet alles is gelukt, maar toch is er veel gerealiseerd.

 

 

 

De VVD heeft zowel in Gedeputeerde Staten als in Provinciale Staten hieraan een prominente inbreng kunnen leveren. Zo dragen het “nieuwe” Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 (met meer ruimte voor ondernemer en burger), de forse afslanking en centrale huisvesting van de provinciale organisatie, de financiële ombuigingen en bezuinigingen, het solide financieel beleid en de vergrote inzet op de provinciale kerntaken een duidelijk VVD-stempel. Dat is zeker ook het geval bij de aandeelhoudersstrategieën voor DELTA, Zeeland Seaports en de Westerscheldetunnel,  de door onze gedeputeerde Carla Schönknecht op landelijk niveau “bevochten” voldoende stikstofruimte  t.b.v. economische ontwikkeling in Zeeland,  zoetwater voor de landbouw,  het ganzenakkoord, de waterveiligheid in de eerste waterkeringen en de toeristische visie.   VVD-gedeputeerde Sjoerd Heijning stond aan de basis van het collegeprogramma en aan het begin van de uitvoering ervan. Zijn plotselinge overlijden eind 2012 was een groot verlies. Carla Schönknecht die hem opvolgde heeft zijn portefeuilles, waaronder ruimtelijke ontwikkeling, woonbeleid, water en natuur, havens en recreatie en toerisme, met veel inzet en betrokkenheid opgepakt. En met succes!   De VVD hoopt ook in de komende periode zitting te kunnen nemen in het college van Gedeputeerde Staten, zodat de Stuwende krachten door kunnen werken in de jaren 2015-2019. De Zeeuwse VVD houdt koers! Het volledige Eindverslag Collegeprogramma Provincie Zeeland 2011-2015 leest u in  Collegeprogramma Stuwende Krachten – eindrapportage

Kees Bierens

 

Door |2017-03-02T14:39:45+00:0012-03-2015|

About the Author: