fbpx

Verbod varend ontgassen. Bijdrage Rene Ruissen, Statenvergadering 9 juni 2017

//Verbod varend ontgassen. Bijdrage Rene Ruissen, Statenvergadering 9 juni 2017

Verbod varend ontgassen. Bijdrage Rene Ruissen, Statenvergadering 9 juni 2017

Of het in de buitenlucht ontgassen van restladingendampen uit binnenvaartschepen moet worden beëindigd, is voor de VVD-fractie geen vraag. Het op die manier ontgassen moet worden beëindigd. Op de Nederlandse wateren en ook daarbuiten.


Dat er voor het beëindigen een verbod moet worden ingesteld, lijkt ons ook noodzakelijk.

In de commissie Ruimte is verschillende keren over het betreffende voorstel van GS gesproken. In eerste instantie werd het voorstel zonder veel omhaal tot hamerstuk bestempeld. Daarna is ook de VVD-fractie op zijn schreden teruggekeerd. Wij zijn ons gaan afvragen of dit besluit nu zo en op dit moment genomen kan worden. Onder het besef overigens dat een aantal provincies dit besluit intussen wel al genomen heeft.

Ons bezwaar is dat als nu een verbod wordt ingesteld, het voor de scheepvaartsector onmogelijk is het verbod na te leven. Om het verbod na te kúnnen leven zijn ontgassingsinstallaties nodig en die zijn er in Zeeland momenteel niet. Wij pleiten er voor de sector eerst de kans te geven ontgassingsvoorzieningen te creëren en pas dan echt een verbod te gaan handhaven. Dat kan door de sector een generiek vrijstelling te geven. Daartoe een motie.

Wij zijn ervan op de hoogte dat op het ogenblik tenminste één initiatief loopt voor het creëren van een ontgassingsinstallatie in Zeeland. Op welke termijn die of een eventuele andere installatie in gebruik kan worden genomen, weten wij nog niet. Wel menen wij dat de tijd die daarvoor nodig is niet onderschat moet worden. Wij achten het verstandig hiervoor een termijn van één jaar te nemen. Binnen een halfjaar zal er geen installatie gerealiseerd kunnen zijn in Zeeland. Het lijkt ons verstandig hiervoor een ruime periode te nemen.

Wij stellen daarom voor het door GS voorgestelde verbod op varend ontgassen in te stellen maar een generieke vrijstelling te verlenen tot 1 juli 2018.

 

Dank u wel, voorzitter

 

Door |2017-07-03T11:26:04+00:0009-06-2017|

About the Author:

Fractielid en Lid Scheldemondraad