fbpx

Statenvoorstel ontwerp-Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022. Bijdrage Nicole Heerkens, statenvergadering 26 oktober 2018

//Statenvoorstel ontwerp-Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022. Bijdrage Nicole Heerkens, statenvergadering 26 oktober 2018

Statenvoorstel ontwerp-Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022. Bijdrage Nicole Heerkens, statenvergadering 26 oktober 2018

Een zoektocht waar normaal bij de commissiebehandeling meer duidelijkheid zou ontstaan. Een zoektocht richting de Omgevingsvisie en vooruitlopend op de Omgevingswet. GS hebben ervoor gekozen om met een milieuprogramma te werken, een instrument binnen de toekomstige Omgevingswet. Een programma met doelstellingen. Doelstellingen op basis van de ambities in het Omgevingsplan, de wet- en regelgeving. Doelstellingen om onze controlerende taak uit te voeren. Tot voor kort leek het een uitvoeringsprogramma. Een uitvoeringsprogramma wat door GS vastgesteld hoort te worden. Wij kregen het programma voorgelegd vanwege een verplichting uit de Wet milieubeheer. Maar in de toekomst zullen GS dergelijke programma’s vaststellen. Hoe stellen wij dan als PS doelstellingen vast om onze controlerende taak uit te voeren?

Recent werd duidelijk dat wij, ook bij komst van de Omgevingswet, het milieuprogramma zullen vaststellen. Dat wij op die wijze heldere doelstellingen vast kunnen stellen en onze controlerende taak uit kunnen voeren. Een zoektocht. Voor mij, maar ook voor anderen. Een zoektocht die wij de komende jaren, met begrip en respect voor ieders rol, gezamenlijk moeten uitvoeren.

 

Voorzitter. De doelstellingen. Strategische kaders in het Omgevingsplan, tactische doelen, operationele doelen, subdoelen, indicators en prestaties in het milieuprogramma. Een complexe opbouw waar al snel ruis ontstaat tussen kaderstelling en uitvoering. Consistentie is van groot belang om ruis te voorkomen. En consistentie is wat ik deels mis.

 

Voorzitter, bijvoorbeeld een belangrijk thema als veiligheid. Het is van belang om in te zetten op transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen en water, om het transport via de weg en het spoor zoveel mogelijk te beperken. Dit hebben wij ook zo vastgesteld in het Omgevingsplan. Waarom wordt dit niet meegenomen in de tactische doelen van het milieuprogramma?

 

Voor geurhinder. PS hebben recent vastgesteld dat er sprake moet zijn van een acceptabel niveau voor geurhinder. In het milieuprogramma wordt gesproken over het voorkomen van ernstige geurhinder. Is dit hetzelfde? Waarom is er gekozen voor een andere formulering? Waarom is er in dit geval niet meer consistentie betracht?

Duisternis. PS hebben recent vastgesteld dat delen waar donkerte echt een meerwaarde heeft te beschermen tegen onnodige lichthinder zonder belemmerend te werken. In het milieuprogramma wordt als tactisch doel gesteld duisternis als kwaliteit te behouden. Waarom wijkt dit af?

 

Voorzitter nog één vraag. Op welke wijze worden wij geïnformeerd over het behalen van doelstellingen? Op strategisch, tactisch, of operationeel niveau? Via de begroting of via een omgevingsbalans? Graag krijg ik helderheid in deze zoektocht en heb ik het graag bij mijn volgende bijdrage weer over de inhoud.

 

Door |2018-10-26T10:50:59+00:0026-10-2018|

About the Author:

Fractielid