fbpx

Statenvoorstel Notities Netwerksturing. Bijdrage Hans van Geesbergen, Statenvergadering 26 oktober 2018

//Statenvoorstel Notities Netwerksturing. Bijdrage Hans van Geesbergen, Statenvergadering 26 oktober 2018

Statenvoorstel Notities Netwerksturing. Bijdrage Hans van Geesbergen, Statenvergadering 26 oktober 2018

Eind vorig jaar hebben wij met elkaar van gedachten gewisseld over de handreiking netwerksturing en deze vastgesteld. We wisten wat we vaststelden, maar wat het daadwerkelijk zou betekenen voor het beleid, dat zou in praktijk moeten blijken. En die praktijk is inmiddels begonnen. We gaan oefenen en al lerend gaan wij het doen: samen met andere maatschappelijke partners een aantal opgaven tot een goed eind brengen. Dat is ingewikkelder dan de zaken als provincie alleen aan te pakken. Maar we hebben eerder de conclusie getrokken dat een aantal maatschappelijke opgaven te complex zijn en “te veel omgeving hebben” om deze via de ons bekende beleidscyclus tot uitvoering te brengen. En daarmee gekozen voor netwerksturing.

 

GS vragen ons thans een viertal notities netwerksturing vast te stellen. Het gaat daarbij over de onderwerpen Kwaliteitskust, Omgevingsvisie, Energietransitie en Zichtbaar Zeeland. Eruit springt de Omgevingsvisie, omdat die in tegenstelling tot de andere 3 aan het begin van het proces zit. En is hier sprake van een vaststellingsbesluit door PS aan het eind van dat proces. Maar, zo waarschuwen GS, met weinig ruimte voor amendementen, althans wil je geen afbreuk doen aan het proces en het daarin opgebouwd vertrouwen. Wij begrijpen de waarschuwing. Op onze beurt waarschuwen wij GS dat ook binnen netwerksturing de volks vertegenwoordigende en controlerende rollen van PS tot hun recht moeten kunnen komen. Hier ligt een hele uitdaging om daarin een goede balans te vinden.

De andere 3 notities zijn al verder in de uitvoering en daar wordt dus al volop ervaring mee opgedaan.

 

De VVD fractie is van oordeel dat alle vier notities voldoen aan wat er mee wordt beoogd, namelijk het zoveel mogelijk betrekken van PS “aan de voorkant” en het voldoen aan de informatievoorziening van PS gedurende het proces.

Daarom werken wij van harte mee aan het vaststellen van de vier notities.

 

 

Bijdrage : Hans van Geesbergen

 

Door |2018-10-26T12:45:56+00:0026-10-2018|

About the Author:

Vice-fractievoorzitter, Fractiepenningmeester