fbpx

Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving. Bijdrage Nicole Heerkens, Statenvergadering 29 juni 2018

//Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving. Bijdrage Nicole Heerkens, Statenvergadering 29 juni 2018

Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving. Bijdrage Nicole Heerkens, Statenvergadering 29 juni 2018

De VVD ziet het liefst zo min mogelijk procedures, die veel tijd en geld verslinden. Een focus op heldere werkbare regels. Dit zien wij terug in de kadernota. Dus of wij kunnen instemmen met de keuzes? Uiteraard.
Voor ons ligt de kadernota Natuurwetgeving. De opmars naar beleid waarbij wij nu de koers bepalen. Binnen deze koers wil ik een aantal zaken noemen die aandacht vragen.

Gebieden die stil en duister zijn blijven beschermd. Wij kunnen hier mee instemmen, zolang dit geen invloed heeft op bestaande activiteiten, reguliere bedrijfsactiviteiten én de veiligheid niet in het geding komt. We willen GS vragen dit op een praktische wijze mee te nemen in het beleid.

Het snijden van zeegroente en rapen van schelpdieren. Een voorstel voor minder procedures juichen we toe, de vrijstelling. Maar is het vrijstellen van deze activiteiten handhaafbaar? Grotere groepen die ‘geacht zijn’ de regels te kennen? Wij vragen GS om, in samenspraak met de verschillende sectoren, en met oog voor de handhaafbaarheid, te onderzoeken of het werken met vrijstellingen mogelijk is.

Duurzaam beheer van natuur is noodzakelijk. We besteden miljoenen euro’s aan weidevogel- en kustbroedvogelbescherming, maar dat is weggegooid geld, als de vossen de eieren en jonge kuikens opeten. Beheer is ook noodzakelijk om schade bij waterkeringen en bedrijven te voorkomen. Als er toch schade bij bedrijven ontstaat moet er een fatsoenlijke schaderegeling zijn. Dat zijn onze uitgangspunten. Dat is wat wij terug verwachten in heldere beleidsdoelstellingen en de jaarlijkse terugkoppeling richting PS. Ook het behoud van kenmerkende Zeeuwse natuur mag hierbij niet worden vergeten.

Kortom, de focus op zo min mogelijk procedures is goed, maar wel met aandacht voor de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en duidelijk doelstellingen binnen de verdere uitwerking van het beleid.

Door |2018-06-29T10:49:39+00:0029-06-2018|

About the Author:

Fractielid