Statenvoorstel invoering PxQ 2017 – RUD

//Statenvoorstel invoering PxQ 2017 – RUD

Statenvoorstel invoering PxQ 2017 – RUD

Bijdrage René Ruissen Statenvergadering 10 februari 2017

 

Voorzitter,

 

GS zeggen “de invoering van P*Q niet tegen te willen houden”.

 

Daar spreekt geen groot enthousiasme uit. Als dat zo is, begrijpt de VVD-fractie dat.

 

Niet dat we het niet eens zijn met het toepassen van de P*Q-methode, want we zijn er zeker wel een voorstander van. En er is ook al veel goed voorbereidend werk gedaan om de methode te kunnen toepassen.

Maar er zijn ook nog beduidende onzekerheden en onduidelijkheden. Ook risico’s.

 

In de voorgestelde zienswijze staan ze opgesomd. Wij zijn het ermee eens dat deze wordt ingediend.

Zoals wij het zien maakt ook de opstelling van de gemeenten de zaak nog onzeker. Zij kunnen er te zijner tijd ook toe besluiten producten niet van de RUD af te nemen, wat het draagvlak, ook in financiële zin van de RUD kleiner zou maken. Kan dat leiden tot hogere overheadkosten voor ook de provincie? Als we dat risico moeten onderkennen, ik vraag aan GS of we dat moeten erkennen, kunnen we daar dan iets over in de zienswijze opnemen? Graag een antwoord van de gedeputeerde, voorzitter.

 

René Ruissen

Door | 2017-03-02T14:39:32+00:00 10-02-2017|

About the Author: