fbpx

Statenvoorstel GREX Waterdunen 2019. Bijdrage Nicole Heerkens, Statenvergadering 7 december 2018

//Statenvoorstel GREX Waterdunen 2019. Bijdrage Nicole Heerkens, Statenvergadering 7 december 2018

Statenvoorstel GREX Waterdunen 2019. Bijdrage Nicole Heerkens, Statenvergadering 7 december 2018

Waterdunen, het plan waar waterveiligheid, natuurherstel en economische ontwikkeling door toerisme met elkaar samenkomen. Een ambitieus plan. Een gezamenlijke ambitie. Een gezamenlijke opgave met Molecaten, Waterschap Scheldestromen, Het Zeeuwse Landschap en de Gemeente Sluis. De afspraken over het beheer van het gebied met de partners lijken dichtbij gekomen. Ook de gemeente Sluis doet hiervoor een duit in het zakje. Er lijkt ook ruimte te zijn om de wandelpaden alsnog te asfalteren.

Vorige maand bleek bij de commissievergadering dat de werking van de duiker nog een stevig aandachtspunt is. Gisteren las ik in de PZC over een goed overleg met het Waterschap over de duiker. Dat het eigenlijk wel meevalt met de risico’s dat de duiker niet tijdig open kan. Voorzitter, hoe groot zijn de risico’s nu dat de duiker niet tijdig open kan?

Voorzitter, ik veronderstel dat iedereen zich verantwoordelijk voelt zich tot het uiterste in te spannen om project Waterdunen zonder verdere vertraging tot een goed einde te brengen zodat inwoners en ondernemers in de regio van de economische spin-off kunnen profiteren.

Door |2018-12-07T09:58:06+00:0007-12-2018|

About the Author:

Fractielid