fbpx

Statenvoorstel Garantstelling oude (restant) BNG lening en verlenging NWB lening Zeeuwse Bibliotheek.

//Statenvoorstel Garantstelling oude (restant) BNG lening en verlenging NWB lening Zeeuwse Bibliotheek.

Statenvoorstel Garantstelling oude (restant) BNG lening en verlenging NWB lening Zeeuwse Bibliotheek.

2015 pasfoto Jolanda PSBijdrage van Jolanda Boerjan n.a.v. statenvoorstel Garantstelling oude (restant) BNG lening en verlenging NWB lening Zeeuwse Bibliotheek d.d. 3-7-2015.

 

Voorzitter,
Het voorstel benoemt twee leningen, namelijk de BNG-lening (Bank Nederlandse Gemeenten) en de NWB-lening (Nederlandse Waterschapsbank).

 

De BNG-lening is een aflosbare lening waarbij dus afbouw zichtbaar is. De VVD vindt dat het gaat om een overzichtelijke periode tot december 2019 en om een acceptabele garantstelling van ruim 6,5 ton. Er is dus een einde inzicht. Hierover verder geen opmerkingen.

 

Bij de NWB-lening, daarentegen, gaat het om een garantstelling van 5 miljoen, een lening waarbij niet wordt afgelost. In de commissievergadering van 12 juni hebben we eerder onze teleurstelling uitgesproken over het late tijdstip van dit voorstel. Stel dat dit voorstel eerder tot ons was gekomen, dan had dit mogelijk betekend dat de oplossing of een deel van de oplossing voor deze lening nu al in werking was getreden. Vervelend dat we hiermee worden geconfronteerd.

 

De VVD vindt het van groot belang dat er voor deze lening een acceptabele oplossing komt; een oplossing die de risico’s voor de provincie afbouwt. Gedeputeerde Staten geven dat ook aan in het voorstel. Het huidige provinciale beleid heeft immers het uitgangspunt om geen nieuwe garantstellingen meer aan te gaan en daarnaast de wens om als provincie meer afstand te houden tot dergelijke organisaties.

Verwacht de gedeputeerde dat de gefuseerde organisatie Zeeuwse Bibliotheek-Scoop (oftewel Kenniswerkplaats Zeeland) aan de verplichtingen van deze lening kan voldoen?
En… kan worden voorkomen dat volgend jaar, in 2016, een vergelijkbaar voorstel bij ons op tafel komt?

 

De VVD-fractie gaat akkoord met dit voorstel. We kijken dan ook met belangstelling uit naar het plan, voor 1 januari 2016, dat leidt tot de afbouw van de provinciale garantstelling voor de NWB-lening van 5 miljoen.

 

Voorzitter, bedankt

Jolanda Boerjan
Namens de VVD-fractie

 

Door |2017-03-02T14:39:42+00:0014-07-2015|

About the Author: