fbpx

Statenvoorstel Economische Agenda 2017-2021

//Statenvoorstel Economische Agenda 2017-2021

Statenvoorstel Economische Agenda 2017-2021

2015 foto Hans nieuwBijdrage van Hans van Geesbergen n.a.v. statenvoorstel Economische Agenda d.d. 4-11-2016

 

Voorzitter.

Ik heb eerder in de commissie Economie mijn waardering uitgesproken voor de aanpak van deze Economische Agenda. Natuurlijk noopten de afgenomen provinciale middelen al tot het maken van scherpere keuzen, maar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd- commissie Balkenende, Campus Zeeland, situatie Delta/kerncentrale/werkgelegenheid zijn door GS adequaat bijeengebracht in een Economische Agenda die focus en keuzes uitstraalt. De brief aan de premier Rutte van 29 september 2016 benoemt niet alleen problemen, maar benoemt ook oplossingsrichtingen in die onderdelen van de economie waar Zeeland al sterk in is, maar zonder een steuntje in de rug niet sterk in kan blijven. Alle ogen zijn nu even gericht op Den Haag.

 

Ik herhaal graag wat ik in de commissie heb gezegd: GS hebben vergeleken met de start- en kadernota de weg van de veilige abstractie verlaten. En dat is goed, want inmiddels weten we dat minister Kamp hoge eisen stelt.

 

Tot slot voorzitter het volgende. Er is veel in de economie dat GS niet kunnen beïnvloeden. Nederland en Zeeland zijn spelers in een mondiale economie. Wat in Zeeland is verdwenen hebben wij niet kunnen voorkomen. Ook de inkrimping bij Heerema die nu actueel is heeft een directe relatie met zaken die mondiaal spelen. De afnemende vraag naar olie en gas. Maar voorzitter, de provincie kan wel bepalend zijn in de voorwaardenscheppende sfeer. Onderdeel daarvan is een goede infrastructuur op land en water. Voor sommige infrastructuur geldt dat wij afhankelijk zijn van andere overheden, meestal het Rijk. De nieuwe sluis in Terneuzen komt er. De VEZA en Axel-Zelzate zijn nog niet binnen bereik. De drempel in de Wielingen wegnemen hangt ook af van de medewerking van het Rijk. Voor de Seine Noord verbinding hebben we het buitenland nodig. Maar voor onze eigen infrastructuur hebben we gelukkig alleen onszelf nodig.

 

Binnenkort staan we voor een belangrijke keuze voor een vitaal onderdeel in de Zeeuwse infrastructuur. Een keuze die belangrijk is voor ook onze verre toekomst. Bedrijfsleven en burgers kijken met spanning uit welk besluit er zal worden genomen. De VVD fractie ziet uit naar het voorstel van GS en bereidt zich voor op een constructieve gedachtewisseling in de staten.

Door |2017-03-02T14:39:33+00:0004-11-2016|

About the Author: