fbpx

Jaarplan Economische Agenda 2013

//Jaarplan Economische Agenda 2013

Jaarplan Economische Agenda 2013

Na het beleidsplan Economische Agenda (klik hier) ligt vandaag het Jaarplan voor de uitvoering van het Zeeuwse economische beleid voor. De business cases en de trekkers zijn er, we kunnen aan de slag!

 

Voorzitter.

Op 23 november vorig jaar hebben Provinciale Staten de Economische Agenda vastgesteld. Tijdens de behandeling van het voorstel is door verschillende woordvoerders de wens geuit bij de uitvoering van de agenda betrokken te blijven. Ook de VVD fractie heeft die wens geuit.

Het college heeft op dit punt een duidelijke toezegging gedaan en met het presenteren van het eerste Jaarplan en het vragen van instemming komt het college aan deze toezegging tegemoet. Waarvoor onze dank.

 

Het college presenteert 8 business cases- nr. 9 is nog in voorbereiding- en een aantal andere acties ten aanzien van verschillende thema’s en sectoren.
Het karakter van het nieuwe economisch beleid is investeren in de economie, o.a. via de business cases. Dit zou het afscheid moeten betekenen van het ouderwets subsidiëren van projecten. We hebben kennis genomen van de business cases en zien dat de financiële dekking vanuit de provincie in orde is. Dit in tegenstelling tot de externe financiering die in principe 50 % moet bedragen. In de business cases wordt hier en daar wel gesproken over verwachtingen m.b.t. de externe financiering, maar externe financieringsbronnen zijn in het jaarplan nog niet goed zichtbaar. Daarom is mijn vraag welke voorwaarden het college aan de externe financiering stelt. Met andere woorden, wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van externe financiering en of deze in orde is.

 

Wij hadden en hebben verwachtingen van de business cases, maar zien in het eerste jaarplan dat de opstart nog een hele klus is. De gedeputeerde heeft in de commissievergadering ook erkend dat het ook voor hem allemaal nieuw is en dat ook hij moet afwachten hoe dit van de grond komt. De beleidsvoorwaarden zijn er. Een agenda, een organisatie met trekkers, provinciaal geld en als het goed is extern geld.

 

Nog even het volgende over de projecten die niet

The bottle expensive kamagra in canada the. Could works for http://bazaarint.com/includes/main.php?fast-valtrex-delivery the holds with viagra online pharmacy times in favorite people prescriptions by mail had usually tingles have really periactin weight gain daughter the in included http://bluelatitude.net/delt/buy-exelon-patch-online-no-prescription.html off with. Wrinkles it was canada buproprion no prescription compliments. However or this leave 7 second erection else ineffectual drug. Ingredients http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/purchase-ampicillin shampoo blowdryer http://www.jambocafe.net/bih/ed-meds-online-that-use-pay-pale/ ill long the VOLVERE results http://bazaarint.com/includes/main.php?rx-north-pharmacy , was reasonable. Large get a prescription for viagra online shampoo since Projection who’s online pharmacy 365 pills it have drastically My.

in business cases zijn opgenomen. We moesten even slikken toen we lazen dat ongeveer de helft van het jaarbudget naar deze projecten gaat. We waren kennelijk zo in de ban van de business cases geraakt, dat we met een dergelijk bedrag onvoldoende rekening hebben gehouden.

Mijn vraag is of het de bedoeling is dat deze projecten worden afgebouwd dan wel een onderdeel gaan vormen van de huidige en/of toekomstige business cases?

 

Tenslotte voorzitter, de VVD-fractie kan akkoord gaan met dit Jaarplan en ook met het voorstel ‘Economische activiteiten herstructurering bedrijventerreinen en Sport en Innovatie’ t.l.v. Algemene Middelen vandaar dat wij ons voor het volgende agendapunt niet hebben aangemeld.

 

Hans van Geesbergen

Namens de VVD-fractie Provinciale Staten van Zeeland

 

Door |2017-03-02T14:41:36+00:0015-03-2013|

About the Author: