fbpx

Statenvergadering 4 november 2016

//Statenvergadering 4 november 2016

Statenvergadering 4 november 2016

Maidenspeech Kees Roelse over Masterplan Campus Zeeland tijdens de Provinciale Statenvergadering!  d.d. 4-11-2016

 

Dank u wel voorzitter. In het Statenvoorstel masterplan Campus Zeeland stelt het college van Gedeputeerde Staten voor om:

 

1/ Kennis te nemen van het masterplan Campus Zeeland

2/ In te stemmen met het feit dat het Provinciebestuur bestuurlijk, ambtelijk en financieel een bijdrage levert.

 

Voorzitter. De VVD fractie gaat graag met beide beslispunten akkoord, en gaat daarmee akkoord met het voorstel.

Wel krijgen we nog graag uw recente info over toezeggingen van de overigen uit het deelnemersveld, te weten: uit Onderwijs en kennisinstellingen , ondernemers en overige overheden. Immers we hebben hier te maken met een Zeeland brede opgave.

Voorzitter: Het advies Campus Zeeland! uit 2015 van de Onderwijs Autoriteit Zeeland en het rapport Economische Structuurversterking ( rapport Balkenende ) vormen de basis voor het Masterplan Campus Zeeland. Als doel noemt het college van Gedeputeerde Staten het versterken van de Zeeuwse economische structuur. Het gaat over economische dynamiek, werkgelegenheid en vestigingsklimaat. Teneinde de doelstellingen te kunnen realiseren is er ook een rol voor de landelijke politiek.

In de brief van 21 oktober 2016 aan de Minister van Economische zaken wijst het college op het Algemeen Overleg van 12 oktober 2016, met betrekking tot het advies van de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid in Zeeland, en vraagt de minister aandacht voor:

 

1/ Vorming Beta college.

2/ Vorming van een Structuur versterkingsfonds ( het Zeeland Ontwikkelfonds).

 

De werkgelegenheid is voor Zeeland van het grootste belang. Terecht dat er prominent en permanent aandacht voor is.

Voorzitter ik rond af. Zoals gezegd kunnen we als VVD fractie instemmen met het voorstel. Wel krijgen we nog graag informatie over de financiele of andere toezeggingen gedaan door de overige deelnemers.

 

Rest mij Gedeputeerde Staten veel succes toe te wensen met de in 2017 te behalen resultaten binnen Masterplan Campus Zeeland.

Door |2017-03-02T14:41:23+00:0004-11-2016|

About the Author: