fbpx

Dr. T. (Tobias) van Gent

//Dr. T. (Tobias) van Gent
Dr. T. (Tobias) van Gent2017-09-18T14:03:15+00:00

Functie: Fractiesecretaris
Lid Commissie: Bestuur
Contact: email: t.v.gent@zeeland.nl tel: 0118-623366 gsm: 06-81711867
Adres: Singelstraat 17 4331 SR Middelburg

1e Woordvoerder:

Programma Bestuur

Bestuurlijke organisatie

 • Toezicht lagere overheden
 • Organisatie waterschap
 • IPO-bestuur
 • Samenwerkingsverbanden tussen overheden
 • Grensoverschrijdende samenwerking (incl. Europese zaken)
 • Archiefinspectie
 • Rekenkamer
 • Controle en onderzoek bij de provincie
 • Jaarverslag commissaris van de Koning

Fysieke veiligheid

 • Openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding

Interne organisatie

 • Juridische zaken
 • Communicatie

Beroep:

 • Universitair docent geschiedenis en politicologie aan de University College Roosevelt te Middelburg

 Nevenfuncties:

 • Lid van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
 • Lid Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken
 • Lid Heemkundige Kring Walcheren
 • Correspondent Walcheren Stichting Menno van Coehoorn voor Walcheren
 • Lid Sociëteit de Vergenoeging te Middelburg
 • Lid van de Rotary Middelburg
 • Lid van het Leesgezelschap ‘Tot Nut en Vermaak
 • Lid van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen’
 • Lid van de Nederlandse Maatschappij der Letteren

 Wil zich sterk maken voor:

 • Zelfstandigheid van bestuurlijk Zeeland, voorzieningenniveau en cultuurhistorie

Liefhebberijen:

 • Boeken, computer- en gezelschapsspellen

Mooiste plek in Zeeland:

 • De Zeeuwse Rivièra en de Zeeuwse historische binnensteden