fbpx

Standpunten

/Standpunten
Standpunten2018-03-02T10:51:14+00:00

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gelooft in vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. De VVD wil een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving, waar iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren. Meer over onze liberale beginselen vindt u hier.

Op deze pagina vindt u de standpunten van De Zeeuwse VVD terug. Meer informatie over landelijke thema’s vindt u op www.vvd.nl/standpunten
Lees ook onze verkorte VVD folder

Zorg

Bestuurlijke inrichting

 Economie

Ambtelijke organisatie

 Belastingen

Bereikbaarheid

 Cultuur

Decentralisaties

 DELTA

Deelnemingen

 

 

 Duurzaamheid

Financiën – Provincie

Openbaar vervoer

Goederenvervoer

 Havens

Innovatie

 Integriteit

Internationale context

 Internet

Investeren

 Jeugdzorg

Kenniseconomie

Kerntaken

Krimp

Kunst en Cultuur

Landbouw

Milieu

Natuur

 Ondernemingsklimaat

Onderwijs

 Ontpoldering

Opcenten motorrijtuigenbelasting

 Participatiesamenleving

Regeldruk

Rijksdiensten

Takendiscussie

Tarieven Waterschap

Toekomstvisie

Toerisme

Vaarwegen

Veiligheid

Verkeersveiligheid

 Visserij en aquacultuur

Woningbouw

 Waterkwaliteit

Watersysteem

Wegen

Werkgelegenheid

Westerscheldetunnel

Windmolens

Zeeland Seaports