Splitsen DELTA N.V. had veel eerder gemoeten !

//Splitsen DELTA N.V. had veel eerder gemoeten !

Splitsen DELTA N.V. had veel eerder gemoeten !

Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Splitsingsplan DELTA NV d.d. 8-7-2016

 

Voorzitter,

 

Voor ons ligt het voorstel in te stemmen met het door de Raad van Bestuur opgestelde splitsingsplan DELTA N.V. Het is een formele eerste stap binnen een dringend noodzakelijk, omvangrijk en ingrijpend proces, waarbij de DELTA-holding wordt gesplitst in een netwerkgroep en een commercieel productie- en leveringsbedrijf.

Splitsen móet – en wel voor 1 juli volgend jaar – en dat is maar goed ook, om te voorkomen dat de gezonde onderdelen binnen de DELTA-groep verder worden meegesleurd binnen de risico’s en verliezen van de productie-onderdelen en de sale. Sterker nog, die splitsing had al veel eerder moeten en kunnen gebeuren en de VVD-fractie heeft dat steeds bepleit.

Ik zal op die voorgeschiedenis nu niet verder ingaan – en sommigen onder u zullen dat niet erg vinden denk ik – omdat alle inzet nu gericht moet zijn op een totaaloplossing voor DELTA, waarbinnen de Kerncentrale een centrale rol inneemt. Voor dat belangrijke onderdeel met nationale belangen hebben we de steun van het Rijk nodig en ook op dat punt is er nog werk aan de winkel, naast de inzet die er al richting Den Haag is en wordt gepleegd.

Kan de gedeputeerde aangeven hoever het staat met het aangekondigde onderzoek naar 5 scenario’s……?

 

Het voorliggende splitsingsplan is opgesteld met als uitgangspunt dat er na splitsing twee levensvatbare bedrijven kunnen ontstaan: een netwerkgroep en een levensvatbaar en gezond commercieel bedrijf.

Binnen de netwerkgroep staan centraal: veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de netten, behoud van de voor Zeeuwse maatschappij belangrijke multi-utility strategie rondom kabel- en leidinginfrastructuren en behoud van zoveel mogelijk Zeeuwse werkgelegenheid, een bijdrage aan de energietransitie en een gebruikelijk rendement.

De VVD kan zich daarin volledig vinden.

Maar wat uiteindelijk de mogelijkheden zijn om die doelen te realiseren zal het komende halfjaar moeten blijken en aan het eind van dit jaar zullen we de balans op moeten maken en voor lastiger afwegingen komen te staan dan nu, zo schat ik in.

Dan zal ook moeten blijken wat de aandeelhouders nog verantwoord vinden en waar hun grenzen liggen, met name ook als het gaat om garantstelling en wat de solidariteit is onder de aandeelhouders.

 

En laat ik maar duidelijk zijn: verantwoord betekent voor de VVD in ieder geval óók: niet tegen elke prijs en niet tot ieder risico ! We vinden het belangrijk dat signaal nu af te geven.

 

Nog een vraag voor de gedeputeerde: kan zij aangeven wat de consequenties zijn voor  het nog lopende beroep van o.a. DELTA tegen de splitsing, nu de ACM (Autoriteit  Consument & Markt) recent de termijn voor splitsing definitief heeft vastgesteld op 30 juni 2017?

 

Voorzitter, het hoeft denk ik geen betoog meer dat de VVD zal instemmen met het onderliggende voorstel, maar met spanning en zorg uitkijkt naar het vervolg…

 

Namens de VVD-fractie

 

Kees Bierens

 

 

Door |2017-03-02T14:41:23+00:0013-07-2016|

About the Author: