fbpx

Ruimtelijke ordening

/Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening2017-11-22T16:06:35+00:00

De VVD is tevreden met het nieuwe Provinciale Omgevingsplan dat tot aanmerkelijk minder regels en meer ontwikkelingsruimte heeft geleid en meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten heeft gelegd. De Provincie heeft nog wel een coördinerende rol in regionale woningen- en bedrijventerreinenafspraken tussen de gemeenten. Het ruimtelijk beleid moet echter wel flexibel genoeg blijven voor maatwerk en ook aangepast worden indien nieuwe (technologische) ontwikkelingen hierom vragen. Vereveningsbijdragen mogen geen rem vormen op investeringen.
De VVD ziet water als ordenend principe. Beter samenwerken met de provincie en gemeenten kan voorkomen dat er bijvoorbeeld gebouwd wordt in laaggelegen gebieden. Ook kan het Waterschap de gevolgen van bepaald beleid beter overzien. Het Waterschap moet daarom blijvend aandacht hebben voor de rol van water in het provinciaal omgevingsplan. In overleg met gemeenten wil de VVD dat wordt gekeken voor welke watersysteemmaatregelen ruimte moet worden gereserveerd in het bestemmingsplan.
Zie ook Woningbouw en Watersysteem.