Regeldruk

/Regeldruk
Regeldruk 2017-11-22T15:38:46+00:00

De VVD is tegen onnodige regelgeving en voor het verminderen van administratieve lasten.
Regels zijn er volgens de VVD om te handhaven, ook op milieugebied. De VVD is echter tegenstander van meer of strengere Zeeuwse regels, zeker wanneer die tot concurrentievervalsing en ontmoediging van investeringen leiden. Nieuw provinciaal beleid voor bedrijfsmatige exploitatie van zonnepanelen en andere alternatieve energiebronnen is dringend nodig.
De VVD wil dat het Waterschap meer en beter gaat samenwerken met andere overheden in Zeeland (bijv. RUD) bij vergunningverlening en handhaving, bijvoorbeeld in het kader van parkeervergunningen.
De VVD wil alle nieuwe en bestaande regelgeving van het Waterschap bekijken om te controleren of het Waterschap geen overbodige regels heeft en bedenkt. Het is goed dat we regels hebben om de veiligheid en kwaliteit van het water te borgen, maar de VVD wil meer oog voor de praktische toepasbaarheid daarvan. Ons Waterschap moet werken met algemenere regels voor onze inwoners en bedrijven, zodat meer activiteiten ondernomen kunnen worden zonder dat hiervoor een vergunning nodig is.