fbpx

Regeldruk

/Regeldruk
Regeldruk2018-03-02T10:46:20+00:00

De VVD is tegen onnodige regelgeving en voor het verminderen van administratieve lasten.
Regels zijn er volgens de VVD om te handhaven, ook op milieugebied. De VVD is echter tegenstander van meer of strengere Zeeuwse regels, zeker wanneer die tot concurrentievervalsing en ontmoediging van investeringen leiden. Nieuw provinciaal beleid voor bedrijfsmatige exploitatie van zonnepanelen en andere alternatieve energiebronnen is dringend nodig.