fbpx

Verordening voor het houden van referenda

//Verordening voor het houden van referenda

Verordening voor het houden van referenda

 

Verordening: Ja,

Referendum: Nee !

 

Voorzitter, collega’s, toehoorders,

De onderwerpen  “referendum en referendumverordening” staan niet voor de eerste keer op de provinciale agenda. Al een aantal keren en jaren eerder was dat  het geval. Maar tot een verordening is het nog niet gekomen en dus ook niet tot een referendum (waarvoor eerst zo’n verordening noodzakelijk is).

 

Dat vindt de VVD-fractie niet erg. Zij is namelijk geen voorstander van het houden van referenda. En niét omdat zij maar één keer in de 4 jaar de stem van het volk zou willen horen,  maar wél omdat zij vindt dat beslissingen over welk onderwerp dan ook na een integrale, niet zelden ook lastige, afweging van alle argumenten pro en contra van de gekozen en verantwoordelijke volksvertegenwoordigers tot stand horen te komen.

 

Voorafgaande aan die besluitvorming zijn er in de ogen van de VVD voldoende mogelijkheden tot inspraak en overleg en dus ook tot gewone raadpleging en beïnvloeding, waar de VVD  voor open staat en ook serieus mee omgaat. Daarvoor is geen kostbaar referendum nodig, zo vinden wij.

 

De VVD gaat in haar stellingname echter niet zover dat zij anderen ervan wil weerhouden  zo’n referendum te kunnen houden, als daarvoor op enig moment een meerderheid in deze Staten aanwezig zou zijn. Daarmee komen we tegemoet aan het verzoek van de initiatiefnemers bij monde van de heer Hijgenaar.

 

Daarom zal de VVD-fractie meewerken aan het totstandkomen van het juridisch instrumentarium – het gereedschap zoals collega Hijgenaar het eerde noemde – door vandaag vóór de referendumverordening te stemmen,  maar,……  geachte  collega’s van de initiatiefnemende partijen, reken niet op onze steun als op enig moment een voorstel tot het houden van een referendum aan de orde zou komen.

15-3-2013

Kees Bierens

namens de VVD-fractie Provinciale Staten van Zeeland

 

Door |2017-03-02T14:41:36+00:0015-03-2013|

About the Author: