fbpx

Uitvoering voorstel Economische Agenda 2015: Scherpere keuzes voor kansen op extra werkgelegenheid

//Uitvoering voorstel Economische Agenda 2015: Scherpere keuzes voor kansen op extra werkgelegenheid

Uitvoering voorstel Economische Agenda 2015: Scherpere keuzes voor kansen op extra werkgelegenheid

Bijdrage van Hans van Geesbergen n.a.v. statenvoorstel Jaarplan 2015 Economische Agenda d.d. 12-12-2014


Voorzitter,

Het ontbreekt het college van Gedeputeerde Staten niet aan enthousiasme waar het gaat om de Economische Agenda. Een ronkend voorwoord van gedeputeerde de Reu bij het Jaarplan 2015 moet ons er aan herinneren dat het college bepaald niet heeft stil gezeten. Hoogtepunten genoeg, maar ook dieptepunten als Thermphos, Zalco en Neckermann blijven niet onbesproken.

 

Dit jaarplan is een momentopname. We weten nog niet hoe de noodzakelijke bezuinigingen gaan doorwerken in het jaarplan. We hopen en verwachten dat in deze financieel gezien lastige tijden de economische agenda zo veel mogelijk in tact blijft. Juist nu kan de Zeeuwse economie niet zonder de stuwende kracht van de provincie.

 

Wij willen nog twee zaken aanstippen.

 

Voor de cofinanciering van Europese projecten is is, wat ons betreft, een zuinig bedrag uitgetrokken. Doen wij onszelf niet te kort met dit bedrag en wil het college daar nog eens naar kijken? Er gaan grote bedragen om in de Economische Agenda en het moet toch mogelijk zijn aan dit onderdeel prioriteit te geven. U zegt een zo hoog mogelijk multiplier effect te willen nastreven. Daar hoort een stevig bedrag bij. En het klinkt mooi: “Ook andere partijen zoals gemeenten, waterschappen en private partijen zullen zelf voor geld moeten zorgen”. Zo lezen wij in de agenda. Maar is daarop een reëel uitzicht?

 

Door de noodzakelijke bezuinigingen zullen scherpere keuzes moeten worden gemaakt. Niet alles kan aan boord blijven, zo heeft de gedeputeerde in de commissie meegedeeld.

Daarom is het des temeer van belang bij het maken van keuzes de kansen op extra werkgelegenheid als outputfactor bepalend te laten zijn. Uiteindelijk gaat het ons daar om. En op dit aspect scoren niet alle onderdelen van de Economische Agenda even sterk.

 

De VVD-fractie stemt vooralsnog in met dit jaarplan en wacht verdere voorstellen hieromtrent af. De VVD-fractie zal die nadere voorstellen toetsen aan de hiervoor genoemde aspecten, namelijk cofinanciering en kansen voor werkgelegenheid.

Tenslotte wensen wij het college wijsheid en succes toe met de voorbereiding van de ongetwijfeld moeilijke besluitvorming.

 

Hans van Geesbergen

Namens de VVD-fractie                                          

 

 

Door |2017-03-02T14:41:28+00:0013-12-2014|

About the Author: